Sa skupštinskog zasedanja: Usvojen izveštaj o budžetu i poslovanju javnih preduzeća

Postavljeno: 30.09.2022

Odbornici lokalnog parlamenta danas su usvojili 55 tačaka dnevnog reda za nepuna dva i po sata, a osim pohvala na račun budžeta i rada javnih preduzeća nije bilo drugih izlaganja odbornika. Sedam tačaka na dnevni red stavljeno je po hitnom postupku.

Skupština je kao prvu tačku dnevnog reda, a posle polučasovne pauze, usvojila ostavku Aleksandre Panić, odbornice vladajuće većine, te uvtrdila mandat Tanji Panić, filološkinji, takođe iz vladajuće stranke.

O budžeta Grada za period januar – juni 2022, govorio je Aleksandar Jovanović, zamenik gradonačelnice. Prema tom izveštaju, tekući prihodi i primanja budžeta Grada, u periodu januar – jun, ostvareni su u iznosu od 2,39 milijardi dinara, preneti prihodi iz prethodne godine iznosili su 479,5 miliona dinara, što je ukupno 2,87 milijardi dinara, odnosno 55,2 odsto u odnosu na plan.

Tekući prihodi budžetskih korisnika – prihodi iz izvornih aktivnosti, u istom periodu ostvareni su u iznosu od 50,4 miliona dinara, preneti prihodi iz prethodne godine iznosili su 43,2 miliona dinara, što je ukupno 93,6 miliona dinara, ili 71,12 odsto u odnosu na plan. Ukupno ostvareni prihodi i primanja u periodu januar – juni 2022. godine iznosili su 2,97 milijardi dinara ili 55,59 odsto u odnosu na plan.

Ukupno planirani rashodi i izdaci iz budžetskih sredstava izvršeni u iznosu od 1,98 milijardi dinara ili sa 38,16 odsto u odnosu na plan i manji su za 30,86 odsto od ostvarenih prihoda. Ukupno planirani rashodi i izdaci iz sredstava zarađenih iz izvornih aktivnosti budžetskih korisnika izvršeni su u iznosu od 41,41 milion dinara ili sa 31,46 odsto u odnosu na plan i manji su za 55,76 odsto od ostvarenih prihoda.

Kako je objasnio Jovanović, ukupno planirani rashodi i izdaci iz budžetskih sredstava očekivano su manji jer su izvršavani prema dinamici koju određuju sami korisnici, u skladu sa svojim aktivnostima.

Gradski većnik Dragan Radosavljević pohvalio je budžet grada, te istakao da se  Kruševac razvija brzim koracima. Uz kritike upućene na račun prethodne vlasti, on je istakao da danas više nije vest da se neko zaposlio već koliko ih se zaposlilo, a da punjenje budžeta zavisi upravo od razvijenosti privrede. Naveo je da je u našem gradu trenutno zaposleno 33. 804 lica a da je 2003. godine posao imalo 24.405 ljudi.

Pohvale na račun lokalnog rukovodsta izneli su i Aleksandar Vuksanović i Dejan Petrović, obojica iz vladajuće stranke. Petrović je rekao da je ovo najveći budžet do sada i da je to dokaz da ova vlast domaćinski upravlja gradom.

Siniša Maksimović, potpredsednik Skupštine i član odborničke grupe SPS-JS takođe je pohvalio domaćinsko poslovanje gradske vlasti, te dodao da odbornička grupa SPS-JS „sa ponosom ističe da sa skromnim koalicionim kapacitetima učestvuje u razvoju Grada“. Komentarišući rad javnih preduzeća naveo je da su cene komunalnih usluga u Kruševcu dosta manje nego u drugim gradovima. Posebno je pohvalio rad JKP Kruševac koje, kako je kazao, ima sve više posla jer se i grad sve više razvija i širi, a te poslove obavlja na najbolji mogući način.

Usvojena je i Odluka prema kojoj se dugovanje Trajala od 3,5 miliona dinara konvertuje u trajni ulog Grada u kapitalu tog preduzeća, kao i  više planova detaljne regulacije, odnosno njihovih izmena.

Na današnjoj Skupštini usvojen je i Izveštaj o ostvarenoj uštedi električne energije za uličnu rasvetu nakon zamene starih novim LED sijalicama, za period april 2021. – mart 2022, po Ugovoru o javno privatnom partnerstu za vršenje usluga rekonstrukcije, racionalizacije i održavanje javnog osvetljenja u naseljenim mestima Grada Kruševca.

U izveštaju koji je prema ugovornoj obavezi uradio privatni partner, odnosno, Privredno društvo Novo osvetljenje d.o.o. Beograd – Stari Grad, u prve četiri od ukupno 15 godina garantnog perioda, ostvarena je uštedu od 460.516,19 evra. Troškovi električne energije za javno osvetljenje u četvrtoj godini garantnog roka drastično su smanjeni i iznose 105.280,20 evra, što po trenutnoj ceni električne energije, prestavlja uštedu od 78 odsto u odnosu na refernetne troškove. Takođe, zamenom starih novim LED svetiljkama, u prvoj godini garantnog perioda Kruševac je smanjio emisiju ugljen-dioksida za 72 odsto. Inače, ukupno je zamenjeno 12.571 sijalica, celu investiciju finansirao je privatni partner, a Grad iz ostvarene uštede plaća naknadu za primenu mera energetske efikasnosti privatnom partneru, u periodu od 15 godina.

Nakon što je predsednik skupštine Predrag Vukićević uputio pohvalu svim javnim preduzećima u gradu, usledile su i brojne reči hvale i od strane odbornika vladajuće koalicije. Ono što se moglo čuti je da su četiri javna preduzeća u samo prvih šest meseci ove godine poslovala sa ukupno osam miliona dinara dobitka što je za samo dva miliona manje u odnosu na celu prošlu godinu.

Za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje imenovan je dosadašnji v.d. direktor tog preduzeća, Miloš Jović, diplomirani inženjer arhitekture iz Kruševca.

Bojan Đurđević, diplomirani pravnik, imenovan je za lokalnog ombudsmana. Đorđević je ranije radio u Osnovnom sudu u Kruševcu, potom u Centru za socijalni rad, prvo kao stručni radnik za upravno-pravne poslove, potom i kao sekretar te ustanove.

Usvojen je i predlog da kompozitor Zoran Simjanović i glumac Marko Živić dobiju ulice u Kruševcu. Odbornica Ana Prvanov pohvalila je ovu inicijativu, uz obrazloženje da je reč o istaknutim umetnicima koji su to zaslužili.

Na današnjoj skupštini usvojeno je i nekoliko imovinsko – pravnih rešenja.

D.P.

Ostale vesti

back-to-top