Reč stručnjaka: Značaj agrohemijske analize zemljišta

Postavljeno: 31.12.2022

Agrohemijsku analizu zemljišta neophodno je raditi svake četvrte, pete godine, na istoj parceli, kako bismo sačuvali ovaj najbitniji resurs kada je proizvodnja hrane u pitanju- savetuje Milan Petrović, savetodavac u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi.

– Agrohemijska analiza zemljišta je način da ispitamo šta je sama biljka iznela iz zemljišta u toku jedne vegetacione godine i da neku količinu mineralnih materija nadomestimo unosom prevashodno ogranskog a posle i unosom mineralnog đubriva. Da bi znali šta i koliko od mineralnih materija treba uneti, radimo analizu zemljišta – objašnjava Petrović.

Prvi uzorci zemljišta se uzimaju sa parcela gde je završena žetva, berba ili gde se planira podizanje novog zasada.

– Broj uzoraka sa jedne parcele zavisi od same površine parcele. Metoda uzorkovanja je ili cik cak ili po dijagonali. Od opreme za uzorkovanje potrebna je agropedaloška sonda ili običan ašov. U zavisnsoti od toga da li je u pitanju ratarska ili povrtarska kultura ili voće sa plitkim korenovim sistemom, dubina uzorkovanja ide od 0 do 30 centimetara. Za adekvatnu analizu kod voćarskih kultura sa dubljim korenovim sistemom i kod vinove loze dubina uzorkovanja se vrši na više dubina i to od 0-30, 30-60, u nekim slučajevima i od 60 do 90 centimetara – kaže naš sagovornik.

Značaj agrohemijske analize zemljišta ogleda se u tome da se ispita trenutna slika sadržaja makro elemenata N, P, K, pH vrednost, te sadržaj humusa.

– Na osnovu rezultata, pravi se proračun mineralnih i organskih đubriva i njihovih količina koje treba uneti u zemljište za narednu kulturu koja se seje, zasniva ili je već postojeća, da bih sama biljka imala dovoljno mineralnih materija za narednu vegetaciju i dala što bolji i kvalitetniji prinos – navodi Petrović.

Prema njegovim rečima, na osnovu rezultata analize i preporuke, vrši se pravilno unošenje organskih i mineralnih materija čija je količina i odnos hraniva u direktnoj proporciji sa prinosom koji prati i kvalitet plodova.

– Na taj način ne dolazi do prekomernog i nekontrolisanog unosa mineralnih materija koje mogu izazvati posledice po samu biljku, zemljište, podzemne vode, rečne tokove, a najviše posledice po zdravlje ljudi. Činjenica je da agrohemijskom analizom zemljišta imamo koristi i po samu isplativost našeg rada, jer bespotrebnim unošenjem đubriva u zemljište stvaramo i trošak koji nam biljka neće nadomestiti kroz planirani prinos i kvalitet plodova – zaključuje Milan Petrović, savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo.

D.P.

Ostale vesti

back-to-top