Reč stručnjaka: Kako očuvati vlagu u zemljištu

Postavljeno: 13.06.2021

Suša je poslednjih decenija sve češća, a njene posledice na rast, razviće i prinose još više dolaze do izražaja ukoliko ona nastane u određenim fazama razvića biljaka, odnosno njihovim kritičnim fazama te je jedan od osnovnih uslova za visoke prinose i dobar kvalitet gajenih biljnih vrsta održavanje optimalne vlažnosti zemljišta

– Nedostatak vode u zemljištu nepovoljno utiče na rast i razvoj biljaka i znatno utiče na smanjenje prinosa. Nedostatak padavina i pojava zemljišne suše nepovoljno utiču na plodnost zemljišta jer nedostatak zemljišne vlage narušava fizčke, hemijske i mikrobiološke procese u zemljištu. Zato je veoma bitno meriti i pratiti stanje zemljišne vlage kako bi se ona održavala u granicama optimalnog nivoa – kaže savetodavka u kruševačkoj Poljopriivredno savetodavnoj I stručnoj službi Snježana Vujinović.

Ona objašnjava da se danas na tržištu mogu naći različiti instrumenti za praćenje tog veoma bitnog zemljišnog parametra te da su to razni uređaji (tenziometri), senzori i dodatna oprema za merenje vlažnosti zemljišta u zavisnosti od vrste poljoprivrednih kultura i karakteristika pojedinih zemljišta.

– U uslovima navodnjavanja održavanje optimalne vlažnosti zemljišta je jednostavno, ali u uslovima suvog ratarenja ovom problemu treba posvetiti veliku pažnju i primeniti sve potrebne mere u cilju očuvanja zemljišne vlage. To su: osnovna i površinska obrada zemljišta, češća i plića obrada kako bi se uništili korovi i razbila pokorica, a istovremeno sačuvala zemljišna vlaga, zaoravanje žetvenih ostataka, malčiranje, zastiranje gde bi debljina malča trebalo da bude 10 do15 centimetara, primena stajnjaka, organskih đubriva, zeolita kao i hidrogela, te sideracija, zelenišno đubrenje – precizira ona.

Podseća da, u cilju očuvanja strukture zemljišta, zemljišne vlage kao i njegove plodnosti, treba pravilno primenjivati agrotehničke mere obrade:

– Zemljište treba obrađivati kada je povoljan sadržaj vlage, jer kada je zemljište previše vlažno ili suvo tada se direktno utiče na pogoršanje njegove strukture. Odgovornim ponašanjem prema zemljištu utiče se na očuvanje i zaštitu zemljšta kao prirodnog resursa za buduće generacije.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top