Reč stručnjaka – međuredna kultivacija značajna za prinos kukuruza

Postavljeno: 27.05.2021

Međuredna obrada, kultivacija ili špartanje kukuruza jedna je od važnijih agrotehničkih mera u proizvodnji kukuruza. Tokom maja i juna, moguće su česte i obilne padavine praćene kraćim ili dužim intervalima sunčanog vremena, što doprinosi sabijanju zemljišta i pojavi stvaranja pokorice na površini zemljišta. Osim toga, intenzivniji rast korovskih biljaka, loša akumulacija padavina kao i drenaža, samo su neki od razloga zbog kojih treba primeniti međuredno kultiviranje, navode stručnjaci

– Ovom agrotehničkom merom se pre svega postiže provetravanje površinskog sloja zemljišta. U uslovima dužeg sušnog perioda, na ovaj način se čuva vlaga u dubljim slojevima zemljišta, jer se kultiviranjem prekidaju kapilari u zemljištu i na taj nači sprečava brže isparavanje vode – objašnjava Snježna Vujinović, savetodavka u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi.

Prvo međuredno kultiviranje, dodaje ona, treba obaviti u ranim fazama razvoja kukuruza, kada biljke imaju tri do četiri formirana lista. U tom periodu, korenov sistem još je uvek slabije razvijen i zato treba kultivator podesiti tako da radi na nešto većoj dubini, odnosno na dubini od šest do osam centimetra. Drugo međuredno kultiviranje treba obaviti kada biljke kukuruza imaju formiranih sedam do devet listova. U tom periodu, korenov sistem je jače i bolje razvijen i zato treba kultivator podesiti da radi pliće, odnosno na dubini četiri do šest centimetra. Ukoliko ima potrebe i vremenski uslovi budu povoljni, može se obaviti još jedno međuredno kultiviranje, ali tom prilikom potrebno je odrediti dubinu kultiviranja u zavisnosti od ravijenosti biljaka.

Međuredna kultivacija je, napominje ona, posebno značajna u organskoj proizvodnji, u kojoj nije dozvoljena primena klasičnih herbicida. Neophodno je odrediti adekvatnu zaštitnu zonu za kultiviranje, odnosno, ostaviti desetak centimetara sa obe strane reda neobrađeno, pri čemu kod kukuruza u ranijim fazama ta zona može biti uža, a u kasnijim šira.

– Preporuka je da kukuruz treba kultivirati posle svake obilnije kiše kako bi se razbila nastala pokorica, sačuvala vlaga, povećala poroznost i kapacitet zemljišta za vazduh a samim tim i toplotni režim zemljišta. Treba kultivirati sve dok traktor može da uđe u njivu, a da ne ošteti usev. Prilikom međuredne kultivacije obično se i izvodi prihranjivanje kukuruza azotnim đubrivima. Ukoliko se pravilno izvodi, međuredna kultivacija može imati značajan uticaj na prinos i kvalitet kukuruza – navodi ova savetodavka.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top