Raspisana dva javna poziva za početnike u poslovanju

Postavljeno: 20.04.2016

У циљу пружања подршке оснивању нових предузећа, подстицања запошљавања и одрживог и свеобухватног развоја данас су расписана два јавна позива за доделу кредитних и бесповратних средстава почетницима у пословању

Реч је о два програма чија је укупна вредност 00 милиона динара, који се реализују у оквиру Године предузетништва и које Министарство привреде спроводи са Фондом за развој и Развојном агенцијом Србије.

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању који се реализује са Фондом за развој представља комбинацију 30 одсто бесповратних средстава и 70 процената повољних кредита Фонда.

За његову реализацију Министарство привреде је определило 150 милиона динара за доделу бесповратних средстава, док је Фонд за развој за кредитирање предузећа и предузетника определио 350 милиона динара.

За средства по овом програму могу аплицирати незапослена лица, постојећи предузетници, микро и мала предузећа, која су регистровани у АПР-у, најраније у години која претходи години подношења захтева. Она се могу користити за набавку опреме, доградњу, реконструкцију, опремање, адаптацију или санацију пословног или производног простора, као и за набавку трајних обртних средстава која могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

Кредити Фонда се одобравају са роком отплате до пет година, у оквиру кога је грејс период до једне године. Каматна стопа је 1,5 одсто годишње уз гаранцију банке и 3 процената годишње уз остала средства обезбеђења – различите врсте хипотека, уговорно јемство, меница и сл.

Пројекат подршке почетницима за започињање посла – старт-уп који реализује Развојна агениција Србије окренут је младима, женама, особама са инвалидитетом, онима који су остали без посла у процесу приватизације или су из девастираних подручја.

Овим програмом осетљивијим циљним групама омогућава се да конкуришу својом идејом, прођу обуке за започињање бизниса и израду бизнис плана. Најбоље пословне идеје добиће бесповратну помоћ и менторинг у раној фази развоја, када су и најосетљивији.

Укупна расположива средства за реализацију овог пројекта износе 100 милиона динара.

Све информације о условима јавних позива заинтересовани могу видети на интернет презентацијама Министарства привреде, Фонда за развој, Развојне агенције Србије и Године предузетништва.

http://www.godinapreduzetnistva.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=34

Ostale vesti

back-to-top