Potpisan aneks Sporazuma o sufinansiranju mera APZ

Postavljeno: 04.10.2023

U Kabinetu gradonačelnika, danas je potpisan aneks Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera Aktivne politike zapošljavanja – sufinansiranje

Potpisnici su Grad Kruševac, u čije ime je aneks potpisala gradonačelnik Jasmina Palurović i Nacionalna služba za zapošljavanje – filijala Kruševac, koju je zastupao v.d. direktor Predrag Marković. Razlog uvođenja aneksa je izmena strukture sredstava po merama

Izmena strukture sredstava odnosi se na činjenicu da nije bilo zahteva koji ispunjavaju uslove za program pripravnika, tako da su sredstva prebačena na programe samozapošljavanja. To se odnosi i na neutrošena sredstva sa pozicija drugih programa, za koje nije pokazano dovoljno interesovanja.

Time je otvorena mogućnost za odobravanje dodatnih 18 subvencija za Samozapošljavanje, čime će biti utrošena sva sredstva.

Ostale vesti

back-to-top