Podrška romskim đacima za onlajn učenje

Postavljeno: 29.09.2020

Kruševačka OŠ “Dragomir Marković” jedna je od devet škola koje su krajem avgusta organizovale desetodnevnu nastavu za učenike romske nacionalnosti koji nisu mogli da prate onlajn nastavu tokom drugog polugodiša, odnosno nakon početka epidemije korone. Reč je o letnjoj školi, organizovanoj u okviru projekta “Podrška učenicima romske nacionalnosti u prevazilaženju posledica pandemije COVID-19 u obrazovanju”. Rezultati projekta predstavljeni su tokom sastanka koji je održan preko Zoom plaftorme, kome su prisustvovali predstavnici svih škola, učesnica u projektu.

– Želeli smo da prevaziđemo prepreke koje su učenici imali u savladavanju gradiva, koje nisu mogli da prate tokom proleća, i da se sa većim uspehom uključe u redovan obrazovni sistem. Zadovoljni smo i cenimo angažman škola, fleksibilnost koju su pokazale. Imali smo mnogo izazova, tehnička oprema je kasnila, međutim, sve škole su se odlično snašle i organizovana je letnja škola za 300 učenika iz cele Srbije – kaže Jadranka Ivković, koordinatorka programa.

Na sastanku su predstavnici OŠ “Dragomir Marković” objasnili da je krajem avgusta, organizovana letnja škola za učenike od trećeg do osmog razreda, u trajanju od deset dana. Iako je bila planirana za 30 učenika pohađalo ju je 19, zbog porodičnih i zdravstvenih problema. Učenici su imali časove srpskog i matematike, a ishodi su planirani vodeći računa o predznanju učenika. Časovi su uspešno realizovani, a jedina otežavajuća okolnost je bilo to što su đaci različitog uzrasta.

Tokom letnje aktivisti OPRE ROMA su razgovarali sa roditeljima učenika, obilazili letnju školu kada su podelili maske i sredstva za higijenu.

Direktor OŠ “Dragomir Marković“ Saša Jevtić napominje da škola aktivno učestvuje u svim aktivnostima usmerenim na pomoć nastavnicima i učenicima u realizaciji online nastave te da su spremni za drugu fazu projekta, koja podrazumeva korišćenje tableta za online učenje.

– Kroz nabavku tableta sa mogućnošću korišćenja interneta od godinu dana biće realizovana druga faza projekta. Od 95 učenika sa spiska odabrali smo 30, a birali smo decu iz višečlanih porodica da bi više dece moglo da prati sa jednog uređaja – rekao je on.

Projekat “Podrška učenicima romske nacionalnosti u prevazilaženju posledica pandemije COVID-19 u obrazovanju” je finansiraju i sprovode Fond za obrazovanje Roma, organizacija Opre Roma Srbija i Fond za otvoreno društvo.

M.S.

Ostale vesti

back-to-top