Počelo sprovođenje projekta “Izrada Plana razvoja Opštine Ćićevac“

Postavljeno: 26.10.2021

Udruženje građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt” iz Kruševca dobilo je podršku u okviru švajcarskog projekta “ACT“ . Ovo udruženje je na Pozivu za dodelu grantova za partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave uspešno prošlo sve faze selekcije i dobilo finansijsku podršku za projekat pod nazivom “Izrada plana razvoja Opštine Ćićevac“, koji će se sprovoditi u partnerstvu sa Opštinom Ćićevac

-Ovaj projekat je veoma važan za opštinu Ćićevac jer će Planom razvoja biti određen pravac u kome će se opština razvijati u narednih sedam godina. Planiramo da uključimo predstavnike svih sektora i stanovništvo u što većem obimu jer to garantuje kvalitet i sveobuhvatnost Plana razvoja. Veoma je važno da svi pružimo doprinos i kažemo gde vidimo našu opštinu kroz sedam godina-kaže Mirjana Krkić, predsednica opštine Ćićevac.

Nenad Krstić, predsednik UO “Evrokontakta” objasnio je kako planski sistem funkcioniše, dok je Jelena Milutinović, menadžerka projekta predstavila planirane aktivnosti  i naglasila da će značajan fokus biti stavljen na komunikaciju sa građanima i građankama kroz stalne konsultacije i javnu raspravu, gde će svakom biti pružena prilika da da svoje mišljenje o Nactru plana razvoja ili da da predloge prioritetnih ciljeva i mera za njihovu realizaciju.

U izradu Plana razvoja biće uključeni predstavnici organizacija iz javnog, poslovnog i civilnog sektora, stručni saradnici i građani koji iskažu interesovanje da učestvuju u kreiranju ovog najvažnijeg dokumenta razvojnog planiranja na lokalnom nivou. Proces izrade Plana razvoja opštine Ćićevac biće u potpunosti usklađen sa Zakonom o planskom sistenu Republike Srbije i Smernicama za izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave.

Poziv za partnerske inicijative otvoren je sa ciljem da se kroz zajedničke projekte građanskih udruženja i lokalnih samouprava stvore novi, inovativni mehanizmi za veće učešće građana u procesu donošenja odluka, pružanju usluga građanima na lokalu i za povećanje monitoringa rada lokalnih organa vlasti. U fokusu partnerskih inicijativa jeste sprovođenje i promocija reformi u lokalnoj samoupravi koje će unaprediti učešće građana u procesu donošenja odluka, transparentnost, odgovornost i inkluzivnost lokalnih organa vlasti. U okviru ovog poziva finansijsku podršku dobilo je ukupno 12 predloga projekata, a izabrana udruženja dolaze iz svih krajeva Srbije – Požege, Novog Pazara, Prijepolja, Užica, Niša, Kruševca, Kragujevca, Ade, Rume, Aleksinca, Kraljeva i Beograda.

Projekat “Izrada Plana razvoja Opštine Ćićevac“ je odobren u okviru projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative iz Beograda. Projekat će se sprovoditi u partnerstvu sa Opštinom Ćićevac. Inače, vrednost projekta je 1.400.000 dinara, od čega Vlada Švajcarske donira 1.260.000 a Opština Ćićevac sufinansira 140.000 dinara.

 

 

Ostale vesti

back-to-top