Organizacija Help: Pomoć ugroženim kategorijama

Postavljeno: 02.02.2023

Danas su u Gradskoj upravi dodeljeni Ugovori o donaciji za 20 odabranih korisnika, učesnika projekta „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“. U saradnji sa Gradom, realizuje ga Help, ukupna vrednost je 43.000 evra, a planirani rok implementacije je jun 2025. godine.

Kako je izjavila gradonačelnica Jasmina Palurović, Ugovor o saradnji između Grada Kruševca i nemačke humanitarne organizacije Help potpisan je prošle godine. Opšti cilj projekta je doprinos smanjenju siromaštva, socijalnoj inkluziji, održivom i inkluzivnom ekonomskom razvoju, kao i ostvarivanje zadovoljavajućih uslova rada za sve, putem obezbeđivanja poboljšanog pristupa tržištu rada i zapošljavanju.

Ukupna vrednost projekta za Grad Kruševac je 43.000 evra, od čega je učešće Grada 12.000 evra. Podržano je 20 delatnosti: 10 zanatskih, 7 uslužnih i 3 poljoprivredne. Donacija se odnosi na opremu ili materijal za započinjanje ili razvoj sopstvenih poslovnih delatnosti u prosečnim vrednostima od 2.000 evra.

Gradonačelnica je ovom prilikom naglasila da je, osim materijalne podrške, bitna i edukativna komponenta, s obzirom na to da su korisnici završili i osnovnu preduzetničku obuku. Oko 40% čine žene, što je dobar pokazatelj da se efikasno radi na procesu njihovog osnaživanja, dok je ruralno stanovništvo zastupljeno sa 30%, a mladi čine 20%.

Pored ove vrste pomoći pri samozapošljavanju, Grad Kruševac, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, nezaposlenim licima pruža programe i mere, koji uspešno funkcionišu više godina.

Potpisivanje Ugovora sa izabranim korisnicima usledilo je nakon uspešno završene informativne kampanje i selekcije korisnika, na osnovu pristiglih zahteva i terenskih poseta, a prema prethodno usvojenim kriterijumima i merilima.

Inače, projekat „Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa“ finansiraju švedska Vlada preko Agencije za međunarodni razvoj i saradnju „Sida“ i Grad Kruševac, a realizuje ga nemačka humanitarna organizacija Help, takođe u saradnji sa Gradom.

Izvor, tekst i foto: krusevac.ls.gov.rs

Ostale vesti

back-to-top