Građani neobavešteni o javnim raspravama, SSP traži bolju informisanost

Postavljeno: 07.12.2022

U javnim pozivima objavljenim za sajtu Gradske uprave za učešće u javnim raspravama o Nacrtu programa razvoja Grada Kruševca za 2023. godinu i projekcije programa za 2024. i 2025., te o Nacrtu budžeta, koje će biti održane 12. decembra, nema detaljnijih objašnjenja o planiranim programima. Poziv je takođe netransparentan. Tim povodom reagovao je i Gradski odbor Stranke slobode i pravde

Kako se većina građana o dešavanjima u lokalnoj zajednici informiše putem medija, tako bi i informacija o raspisanom pozivu za javnu raspravu o gradskom budžetu, što je tema koja se tiče svih nas, trebalo da se nađe u sredstvima javnog informisanja.

Umesto toga, javni poziv objavljen je samo na interent stranici Grada Kruševca, što znači da do te informacije mogu da dođu samo oni građani koji redovno posećuju tu stranicu, što i nije praksa “običnih ljudi”. S druge strane, da bi se na tom sajtu došlo do prozorčića gde su “upakovani” pomenuti, potrebno je da lice koliko toliko poznaje rad na računaru, što je veština koju opet nemaju svi.

Link do delimičnih informacija o pomenutim javnim raspravama: https://krusevac.ls.gov.rs/aktuelnost/javna-rasprava-nacrta-odluke-o-budzetu-grada-krusevca-koji-sadrzi-prihode-i-rashode-za-2023-godinu-kao-i-plan-investicija/

Osim toga, informacije o planiranom budžetu su polovične, tako da onaj ko bi se pojavio na javnoj raspravi, nema dovoljno informacija da bi izložio svoje mišnjenje o eventualnim nedostacima ili dao neke nove predloge.

Saopštenjem za medije, na ovu temu oglasio se i kruševački Odbor Stranke slobode i pravde. On navodi da je“analizom internet stranice i postavljenih dokumenata, SSP došla do zaključka da su postavljeni samo planirani programi investicija sa ukupnim novčanim iznosima koji nisu detaljno obrazloženi u programskoj strukturi, kao i da ne postoji Odluka o Javnom pozivu“.

 

U saopštenju se navodi i to da je postupak pripreme i donošenja budžeta lokalne vlasti uređen Zakonom o budžetskom sistemu, te da GO SSP poziva nadležne da javni poziv za raspravu o budžetu za 2023. godinu postave u skladu sa zakonom i uz detaljno obrazloženje planiranih investicija, rashoda i izdatke u budžetu za 2023. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja i potrošnju javnih preduzeća i ustanova.

Takođe, GO SSP poziva nadležne da na internet stranici grada ponovo bude objavljen Javni poziv za raspravu o budžetu za 2023.godinu“, sa svim potrebnim dokumentima, a kako bi građani mogli da pošalju svoje primedbe, predloge i sugestije.

D.P.

 

 

Ostale vesti

back-to-top