Odbor za finansije Skupštine Srbije održao sednicu u Kruševcu – na dnevnom redu izveštaj Državne revizorske institucije

Postavljeno: 30.05.2019

Kruševac spada u deset najboljih lokalnih samouprava u Srbiji kada je reč o odgovornom i transpratentnom trošenju budžetskih sredstava, čulo se na otvaranju  76. sednice Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije, koja je održana u Kruševcu. Inače, na dnevnom redu sednice našli su se sektorski izveštaji i razmatranje Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2018., a u uvodnom delu sednice predstavljen je revizorski izveštaj koji je DRI radila za budžetsko poslovanje Kruševca u 2016. godini.

Grad Kruševac nije izabran slučajno, mi smo primer dobre prakse kako se postupa sa sredstvima budžeta na odgovoran i krajnje transparentan način – rekla je u obraćanju novinarima gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović.

Ona je podsetila da je grad Kruševac 2015. godine uveo programsko budžetiranje, te da se od tada trudi se da svoj budžet učini što transparentnijim i pristupačnijim, kako građanima tako i onima koji donose odluke.

Preko budžetskog portala  svi odbornici grada Kruševca mogu da svakodnevno prate trošenje  javnih sredstava. Na zvaničnom portalu Grada nalaze se i sva budžetska dokumenta koja pokazuju na koji način se troše sredstva  građana. Imamo i izuzetno dobru saradnju i sa Državnom revizorskom institucijom i postupajući po njihovim preporukama došli smo do toga da budemo primer dobre prakse kako se koriste javna sredstva – objasnila je Palurović.

Ona je detalje o kriranju gradskog budžeta, učešću javnosti i kontroli trošenja javnog novca govorila i na otvaranju sednice republičkog Odbora.Tada je napomenula i da je, osim što uzima u obzir programe razvoja lokalnih zajednica, Kruševac od prošle godine u kreiranje budžeta uveo i rodne parametre i indikatore za pojedine budžetske programe, čime je započet proces uvođenja rodnog budžetiranja.

Kao najvažnije pokazatelje odgovornog upravljanja javnim sredstvima Palurović je navela i da je Kruševac izradio i na svom portalu predstavio i takozvani građanski budžet, da je daleko odmakao u popisu javne svojine, čime je bilans grada uvećan za blizu 775 miliona dinara, kao i da su prošle godine isplaćena i poslednja dugovanja, te da od ove godine Grad nema nikakva kreditna zaduženja.  

Državna revizorska institucija je uz podršku Programa za razvoj UNDP, a u okviru projekta „Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama“ sačinila analizu javnih finansija na lokalnom nivou i kreirala rang listu, na kojoj je grad Kruševac svrstan u prvih deset jedinica lokalne samouprave u Srbiji, a na osnovu sedam kriterijuma – naglasila je Palurović.

Sednicu je vodila profesorka doktorka Aleksandra Tomić, predsednica Odbora za finansije, inače poslanica SNS-a u republičkom parlamentu. Ona je pred novinarima izjavila da joj je posebno zadovoljstvo što se, kako je rekla, nalazi u gradu koji ima dobre i stabilne javne finansije.

Imali smo prilike da čujemo da mnoge lokalne samouprave ne troše na adekvatan način i prema odrđenim standardima javna sredstva, drago nam je da grad Kruševac to radi na dobar, zakonom propisan način.

Tomić je objasnila da Odbor sednice van sedišta drži u skladu sa planom koji je usvojilaVlada, kao deo ekonomskih reformi koje Vlada dva puta godišnje šalje Evropskoj komisiji kroz  svoje izveštaje.

Uloga Odbora za finansije je da kroz sednice van sedišta i kroz javno slušanje u lokalnim samoupravama na transparentan način i kroz kontakt sa građanima predstavi javnosti kako se troše javna sredstva. Na  taj način mi obavezujemo sve korisnike javnih budžeta da to rade u skladu sa zakonom – kazala je Tomić.

Dr Duško Pejović, generalni državni revizor  i predsednik Saveta Državne revizorske institucije, najavio je da će na sednici Odbora biti predstavljen izveštaj o  sektorskom radu kao i radu cele ove institucije u prošloj godini, a da će, kako je rekao, dijalog biti započet osvrtom na revizorski izveštaj koji su 2017. za 2016. godinu izvršili za Kruševac.

Utvrđene su određene nepravilnosti, a odgovorna lica u gradu su te nepravilnosti veoma brzo otklonije i upravo to služi kao dobar primer koji nas je uputio da budemo danas ovde i da promovišemo sve dobre prakse i sva dobra iskustva ali, naglašavamo da smo mi i sada u samoj reviziji u ovoj upravi, pa ćemo imati prilike da vidimo da li je to što je započeto i nastavljeno da se radi ispravno – ocenio je on.

Dr Pejović je pred članovima Odbora, ali i predstavnicima idirektnih i indirektnih budžetskih korisnika grada Kruševca, veoma detaljno obrazložio izveštaj za 2016. godinu. Kao posebno važno u razumevanju revizorskog izveštaja, Pejović je naveo različite kategorije uočenih nedostataka u finansijskom izveštaju Kruševca, koje je razdvojio na greške i nepravilnosti.

U greške je ubrojio pogrešne ekonomske klasifikacije u iznosu od 60,7 miliona dinara i organizacione klasifikacije u iznosu od 14,4 miliona koje, kako je rekao, ne menjaju suštinski finansijski rezultat lokalne samouprave.

Revizijom je utvrđena i greška u iskazivanju podataka o evidenciji imovine i obaveza, ali to je, kako je objasnio Pejović problem u svim lokalnim samoupravama, a njegovo rešavanje je proces koji ide sporo jer ne zavisi samo od organa lokalnih samouprava.

Kada je reč o nepravilnostima, prema Pejovićevim rečima, one su ukupno iznosile oko 195 miliona dinara, a obuhvatale su nepravilnosti u obračunu plata, preuzete veće obaveze u odnosu na odobrene, preuzete obaveze bez planske dokumentacije i posebnog programa, bez ugovora i bez sprovedenog postupka javnih nabavki.

Sve uočene nepravilnosti i greške grad Kruševac je ispravio i o tome podneo odgovarajuće dokaze, što je DRI konstatovala u postrevizijskom izveštaju. Kao zajedničke efekte revizije Pejović je naveo sređivanje finansijskog stanja, uključujući i blizu 3 milijarde dinara koje su dobijene uknjiženjem imovine grada, čime je bilans postao potpuniji a grad kredibilniji.

U nastavku sednice Odbor za finansije razmatrao je sektorske izveštaje Državne revizorske institucije, kao i izveštaj o radu DRI i usvojio set zaključaka koji bi, kako je naglasila predsednica Odbora, trebalo da pomognu Skupštini da inicira zakonska rešenja koja bi na bolji način uredila pitanje trošenja javnih sredstava u državi.

Ostale vesti

back-to-top