Objavljeni konkursi za podršku zapošljavanju, povećani iznosi za deo programa

Postavljeno: 05.02.2022

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 12 javnih konkursa kojima će u Srbiji tokom ove godine direktnom finansijskom podrškom poslodavcima i nezaposlenima biti obuhvaćeno više od 20 hiljada lica, među kojima bi trebalo da bude 2.285 osoba sa invaliditetom. Za pomenute programe je opredeljeno  6,55 milijardi dinara, što je za 1,3 milijardi dinara više nego prošle godine

Kao i prethodnih godina težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju: mladi do 30 godina, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu  viška zaposlenih – saopšteno je iz Nacionalne službe za zapošljavanje.

Većina javnih konkursa će biti otvorena do 30. novembra, a rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom je kraj godine. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 31. marta, a do 15. marta se podnose zahtevi za izvođenje javnih radova.

Zahtevi za učešće u merama podnose se filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje u mestima iz kojih su poslodavci li nezaposleni, poštom ili elektronski.

Iznos subvencija za samozapošljavanje je povećan na  300.000 dinara ( 330.000 dinara za osobe sa invaliditetom). Namenjena je nezaposlenima, koji imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog biznisa, za osnivanje nekog oblika preduzetništva.

Subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima iznose od 200.000 dinara do 250.000 dinara, u zavisnosti od stepena razvijenosti lokalne sredine.

Program javnih radova treba da omogući angažovanje teže zapošljivih kategorija radi očuvanja njihovih radnih sposobnosti i opšteg društvenog interesa, a prioritet imaju lica koja se prvi put angažuju na javnim radovima.

Program sticanja praktičnih znanja podrazumeva obuku za obavljanje konkretnih poslova kod poslodavca, uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme uz refundaciju minimalne neto zarade sa porezima i doprinosima tri meseca uz obavezu zadržavanja praktikanta u radnom odnosu još toliko ili uz zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme uz refundaciju minimalne neto zarade sa porezima i doprinosima šest meseci uz obavezu zadržavanja radnika još toliko.

Program stručne prakse znači osposobljavanje nezaposlenih za samostalan rad u struci radi pripravničkog staža ili polaganja stručnog ispita, bez zasnivanja radnog odnosa.  NSZ finansira najviše 12 meseci ako se sprovodi u skladu sa zakonom, odnosno  6, 9 ili najduže 12 meseci ako se sprovodi u skladu sa aktom o sistematizaciji. Mesečno se angažovanim licima, u zavisnosti od stepena stručne spreme, isplaćuje 22.000 dinara, 24.000 dinara ili  27.000 dinara te doprinosi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Program obuke na zahtev poslodavca predviđa sticanje znanja i veština za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu. Nakon obuke ( do 960 časova ) poslodavac je dužan da primi najmanje polovinu obučenih lica i zadrži ih u radnom odnosu najmanje 6 meseci. Predviđeno je da se poslodavcu isplaćuju troškovi obuke, najviše do 170.000 po polazniku, a nezaposlenima se isplaćuju novčana pomoć od 20.000 dinara i troškovi prevoza.

Program pripravništva za mlade do 30 godina, sa srednjom stručnom spremom podrazumeva stručno osposobljavanje za samostalan rad u struci radi polaganja ispita ili pripravničkog staža, uz zasnivanje radnog odnosa, u skladu sa zakonom ili sistematizacijom, a najduže 6 meseci. NSZ refundira minimalnu neto zaradu, plus poreze i doprinose.

Program pripravnika za nezaposlene sa visokom stručnom spremom namenjen je licima sa najmanje šestim nivoom kvalifikacija, mlađim od 30 god, koji imaju prosek najmanje osam. Taj program najduže može da traje 12 meseci. NSZ refundira minimalnu neto zaradu  uvećanu za 20 odsto, plus poreze i doprinose.

Subvencija zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva omogućava da poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli takvu osobu dobije 75 odsto ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima ( ali ne više od minimalne zarade) , u trajanju od 12 meseci. Poslodavac ne sme smanjivati broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u narednih 12 meseci, osim prirodnog odliva.

Među programima podrške su i refundacija troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima. Na to mogu da računaju poslodavci koji zaposle osobu sa invaliditetom iz II kategorije, a dobijaju refundaciju troškova zarade  radnom asistentu ( maksimalno do 50.000 ) dok traje pomoć, a najduže 12 meseci i refundaciju troškova prilagođavanja radnog mesta ( tehničko i tehnološko opremanje radnog mesta ), ukoliko je u skladu sa procenom radne sposobnosti.

Inače, aktivnim merama zapošljavanja, koje sprovode Nacionalna služba za zapošljavanje  i lokalne samouprave, te programom „Moja prva plata“, prošle godine u Rasinskom okrugu bilo je obuhvaćeno oko hiljadu nezaposlenih.

J.B.

 

 

Ostale vesti

back-to-top