Kruševac i Ćićevac u programu “Da ravnopravnost postane stvarnost”

Postavljeno: 07.12.2020

U okviru javnog poziva „Da ravnopravnost postane stvarnost“ Program Swiss PRO da podržao je 28 lokalnih samouprava u realizaciji projekata čiji je cilj osnaživanje mehanizama za rodnu ravnopravnost, a direktnu korist od tih projekata će imati više od 5.000 građanki i građana, saopšteno je iz tog Programa

Kruševac se projektom “Uključi se i unapredi lokalnu zajednicu” našao među podržanim lokalnim samoupravama u okviru tog programa. Projekat predviđa upoznavanje žena iz 54 mesne zajednice sa područja Kruševca sa radom mesnih zajednica i načinima učešća u procesu donošenja odluka. Predviđeno je organizovanje radionica o ženskom preduzetništvu i umrežavanju, te održavanje obuke za pisanje poslovnih planova i projekata tako da žene mogu da svoje ideje pretvore u konkretne projekte i prijave se za dodelu sredstava. Projektom će biti obuhvaćeno 30 korisnica, a partner u sprovođenju je Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga.

U pomenutom Programu će učestvovati i Ćićevac. Projektom “OsnaŽENE preduzetnice” predviđeno je unapređenje kapaciteta žena u opštini Ćićevac za ekonomsko osnaživanje. Biće organizovane obuke i informativna kampanja sa ciljem motivisanja žena za pokretanje sopstvenog preduzeća. Projektom bi trebalo da bude obuhvaćeno 80 žena.

Predviđeno je da u okviru pomenutog programa u 28 gradova i opština u Srbiji, uz podršku Vlade Švajcarske vrednu više od 90.000 evra i doprinos lokalnih samouprava u iznosu od 25.000 evra, budu realizovane aktivnosti koje doprinose povećanju učešća žena u procesu donošenja odluka, unapređenju položaja žena u lokalnoj zajednici, naročito žena na selu i pripadnica ranjivih grupa, kao i ekonomskom osnaživanju, zdravlju žena i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Projekti su usmereni i na promociju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, kao i na unapređenje kompetencija lokalnih mehanizama.

Projekti su odabrani u okviru javnog poziva koji je trajao od 10. septembra do 23. oktobra 2020. godine i bio otvoren za 96 gradova i opština iz regiona Šumadije i Zapadne Srbije i regiona Južne i Istočne Srbije.

Javni poziv je sprovoden u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opštna (SKGO).

J.B.

Ostale vesti

back-to-top