Kruševac “delimično zagađen”?

Postavljeno: 27.01.2020

Prema  izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine o kvalitetu vazduha na teritoriji  Srbije za 2018. godinu, Kruševac je imao čist vazduh i bio je u prvoj kategoriji. Preliminarni rezultati za 2019-tu, međutim, “prete” da ga pomere u drugu kategoriju, sa “umereno zagađenim vazduhom i bez prekoračenja tolerantnih vrednosti svih zagađujućih materija”, jer se od oktobra do sada beleži više prekoračenja dnevnih vrednosti čađi. U cilju dodatnog unapređenja kvaliteta vazduha na području Grada, lokalna samouprava priprema kratkoročni akcioni plan koji bi trebalo da bude gotov u martu ove godine

Povećane koncetracije čađi u vazduhu karakterističe su za zimski period i, kako navode  u kruševačkom Zavodu za javno zdravlje, prve veće vrednosti u Kruševcu, kao i prethodnih godina,  zabeležene su u oktobru.

– U oktobru je povećana koncetracija čađi zabeležena tri dana u mesecu na svim mernim mestima osim u Mačkovcu , a u novembru samo jedan dan i to u Staroj čaršiji. Vrednosti veće od dozvoljenih 50 mikrograma po metru kubnom beleže se i u drugoj polovini decembra, tokom nedelju dana, gde je u najveća zabeležena vrednost iznosila 150 mikrograma. U ostalim danima sa povećanim vrednostima, prosek je bio oko 70 mikrograma- kaže načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju, doktorka Vesna Marić.

Bez merenja suspendovanih čestica PM 2,5 i PM 10

Merenja aerozagađenja vrše se na Trgu mladih, u Staroj čaršiji, na Jasičkom putu, u Bivolju, kod Bolnice i u Mačkovcu. Merenja se vrše svakodnevno, tokom cele godine, a pored koncetracije čađi u vazduhu, meri se i koncentracija azota i sumpor dioksida.

– Za razliku od ranijeg perioda, kada smo imali jaku industriju, koncentracija azot dioksida i sumpor dioksida je godinama unazad daleko ispod graničnih vrednosti. Na području grada Kruševca ne vrši se merenje koncetracije mešavine dima, prašine i čađi – PM 10, kao i suspendovanih čestica PM 2,5 , tako da nemamo podatke o tome da li je njihova koncetracija povećana  – objašnjava naša sagovornica.

Prema njenim rečima, aerozagađenje svakako ima uticaja na ljudsko zdravlje, pre svega na respiratorni i kardiovaskularni sistem, a najosteljiviji deo populacije su deca, starije osobe, trudnice i hronični bolesnici.

– Preporuka je da osobe koje spadaju u osetljive kategorije, u jutarnjim i večernjim satima ograniče boravak na otvorenom. Kada je zdrava populacija u pitanju, preporuka je da se u danima sa povećanim stepenom zagađenja, fizička aktivnost ne obavlja na otvorenom prostoru-savetuje ona.

Najveći zagađivači – individualna ložišta i automobili 

Prema rečima doktorke Marić, najčešći zagađivači vazduha su ložišta na fosilna goriva i izduvni gasovi automobila. Na trajanje i koncetraciju čestičnog zagađenja, objašnjava ona, utiče i sušno vreme bez kiše i vetra, sa niskim pritiskom koji dim i prašinu spušta u donje delove atmosfere, a  ovakvi atmosferski uslovi najčešći su u ranim jutarnjim i večernjim satima.

U cilju pobošljanja kvaliteta vazduha i smanjenja uticaja zagađenosti vazduha na zdravlje ljudi, Zavod za javno zdravlje  lokalnoj samoupravi redovno upućuje i predloge mera koje se, između ostalog, odnose na bolju regulaciju prohodnosti saobraćaja, komunalnu higijenu, izgradnju saobraćajnih zaobilaznica i osavremenjavanje postojećih gradskih saobraćajnica, kontrolu izduvnih gasova iz motornih vozila prilikom tehničkih pregleda, formiranje zaštitnih zelenih pojaseva između industrijskih zona i gradskog područja, te zabranu transporta otpadnih materija gradskim ulicama koje mogu negativno uticati na zagađenost vazduha- navode u Zavodu, naglađavajući i to da se o stanju kvaliteta vazduha građani tokom cele godine  mogu informisati na sajtu Grada Kruševca, u izvešajima koje svakog meseca podnosi Centar za higijenu i humanu ekologiju.

U pripremi  kratkoročni akcioni plan

Zbog drastičnog zagađenja vazduha u pojedinim gradovima u Srbiji , resorno ministarstvo uputilo je dopis svim lokalnim samoupravama u kome su gradovi i opštine upozoreni na zakonske obaveze u pogledu zašite vazduha, te na obavezu izrade kratkoročnih akcionih planova i planova kvaliteta vazduha za lokalne samouprave u trećoj kategoriji, gde  spadaju gradovi sa zagađenim vazduhom, poput Beograda.

Prema godišnjem Izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine za 2018. godinu, kvalitet vazduha u Kruševcu bio je u prvoj kategoriji, dakle čist. Izveštaj Agencije za 2019-tu  još uvek nije urađen, ali smo merenjem zagađujućih materija u vazduhu, koje sprovodi kruševački Zavod za javno zdravlje, dobili podatke o prekoračenju čađi u zimskim mesecima, počev od oktobra 2019-te, u trajanju od  dva do devet dana mesečno– kaže Olivera Drenovac, zamenica gradonačelnice za ekologiju i održivi razvoj, dodajući da je, nakon dopisa resornog ministarstva, formirana komisija za izradu Kratkoročnog akcionog plana koji će sadržati preventivne mere o zaštiti vazduha, kao i akcioni plan.

Drenovac kaže da  zagađenje vazduha u Kruševcu potiče od saobraćaja, grejanja u zimskim mesecima i industrije.  Ističe da je u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, Grad doneo Lokalni program zaštite životne sredine za period od 2015. do 2024. koji sadrži akcione planove za oblast zaštite i unapređenja kvaliteta vazduha.

Pored toga, u oblasti saobraćaja, prvi smo grad u Srbiji koji je doneo Plan održive urbane mobilnosti, kojim su predviđene mere kao što je povećanje pešačkog, biciklističkog i javnog saobraćaja…Takođe, u oblasti energetsku efikasnosti, kojom se dovodi do smanjenja potrošnje energenata i prelazak na ekološki prihvatljivija goriva, Grad je za javne objekte konkurisao kod raznih institucija kao što su Ministartvo rudarstva i energetike, Kancelarija za javna ulaganja i Ministarstvo pravde i na taj način poboljšane su energetske karakteristike više osnovnih škola i javnih ustanova- navodi Drenovac, dodajući da je u toku  realizacija projekta za unapređenje energetske efikasnosti u pet osnovnih škola i jednom vrtiću vredan 160 miliona dinara, koji se sprovodi sa Ministarstvom rudarstva i enregetike i uz donaciju Vlade Švajcarske.

Kao jednu od mera za poboljšanje kvaliteta vazduha navela je i pošumljavanje. Prema njenim rečima, svake godine se u saradnji sa raznim institucijama sprovode aktivnosti, a za Dan klimatskih promena,  pozivaju se društveno odgovorna preduzeća da doniraju sredstva za nabavku sadnica i zajedno sa njima pošumljavaju se parkovi i ostale javne površine na teritoriji grada.

Objašnjavajući mere koje će obuhvatiti kratkoročni akcioni plan, Olivera Drenovac najavljuje da će jedna od njih biti i merenje koncentarcije čestica  koje su i najodgovornije za zagađenje vazduha – PM 10 i PM 2,5.

PM 10 čestice predstvljaju  smešu dima, čađi, prašine i kiseline uz teške metale poput olova, dok PM 2,5 sa sobom nose teške metale, a lako dospevaju u organizam jer su sitnije

D.P. 

Stara čašija najzagađeniji deo Kruševca

Praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Kruševca pokazalo je da je najčešće nedozvoljena koncetracija čađi u vazduhu zabeležena u Staroj čaršiji. Najveća vrednost zabeležena je u drugoj polovini decembra i iznosila je oko 150 mikrograma po metru kubnom, odnosno tri puta više od graničnih vrednosti. Ovakvo stanje trajalo je samo jedan dan.

Krije li se nešto u magli?

U Zavodu za javno zdravlje kažu da u periodu kada se gusta magla nekoliko dana zaredom nadvila nad Gradom, nisu  zabeležene drastično povećane koncentracije čađi, te da se može reći da je “magla bila samo magla”. Kako god, ova meteorološka pojava negativno je uticala na osobe sa disajnim problemima, naročito astmatičare koji su se u povećanom broju javljali lekaru. Probleme su imali i učesnici u saobraćaju jer je u večernjim satima magla bila toliko gusta da su, kako se u narodu kaže, i ptice išle peške.

Ostale vesti

back-to-top