KONKURS – PU Nata Veljković

Postavljeno: 23.08.2022

Na osnovu člana 18. Zakona o predškolskom  vaspitanju  i  obrazovanju  ( „Sl. glasniRS“  broj 18/10,101/17), člana  6.  Pravilnikbližiuslovimzostvarivanjrazličitih  oblika  iprograma  vaspitno-obrazovnoradidrugioblikradiuslugkojostvarujpredškolskustanov(Službeni glasniRS“bro80  od 13.avgusta  2021.)  i  sagledavanja  potrebe  dece  i  porodice  PU „Nata Veljković “  Kruševac

raspisuje

K O N K U R S

o  programsko-poslovnoj  saradnji  za  realizaciju

1. Učenje engleskog jezika dece u ustanovi

2. Plesnih aktivnosti za decu u ustanovi

Zbog  trenutne  epidemiološle  situacije  na  teritoriji  Republike  Srbija,  a  u  skladu  sa  Naredbom  proglašenju  epidemije  zarazne  bolesti  COVID – 19  (,,Sl.glasnik RS“  br.  37/2020  od  19.03.2020.god.),  a  na  osnovu  instrukcija  u  vezi  sa  postupanjem  predškolskih  ustanova,  potrebno  je  da  Vaš  program  rada  obezbedi  uslove  za  sprovođenje  neophodnih  preventivno  zdravstvenih  mera  imajući  u  vidu  različite  prostorne  kapacitete  i  raspoložive  ljudske  resurse.

Potrebno  je  da  utvrdite  najoptimalniji  način  organizacije  koji  omogućava  bezbednost  dece.

Podnosiocprogramdostavljajprogramradkojtrebdsade:

1)  naziv  programa;

2) polazne pretpostavke usklađene sa polazištima  Osnova  programpredškolskog   vaspitanja  obrazovanja  (sagledavanje  deteta,  sagledavanje  praksevrtića  prirodi  funkcije  predškolskog  vaspitanja  i  obrazovanja),

3)  obrazloženje  funkcije,  odnosno  ciljeva programa,

4)  određenje  ciljne  grupe,  odnosno  učesnika  programa,

5)  način  razvijanja  programa  (način  planiranja,  dokumentovanja  i  vrednovanja  programa),

6)  načiorganizacijostvarivanjaprogramauključujući  mestovremeostvarivanja,  trajanje programa,  broj dece  ili  drugih  učesnika  programa,  broj  grupa učesnika  obuhvaćenih  programom,

7)  autori  programa,

8)  realizatori  programa;  kvalifikacije  i  iskustvo  realizatora,  dokazujete  overenom  fotokopijom  diplomo  završenoj  školi  (lice  koje  ostvaruje  program  treba  da  ispunjava  uslove  u  pogledu  vrste  stepena  obrazovanja  saradnika  u  predškolskoj  ustanovi,  i  to  diplomske  akademske  studijemaster,  specijalističke  akademske  studije ili specijalističke strukovne studije  iliosnovnstudije  u  trajanju  od  najmanje  četiri  godine,  osnovne  strukovne  studije  odnosnakademskstudije,  odnosno  na  studijama  u  trajanju  od  tri  godine  ili  više  obrazovanje  i  srednje  obrazovanje),

9)  potrebne  prostorne  uslove,  opremu  i  materijale  za  realizaciju,

10)  predviđene  troškove  i  način  finansiranja  (cena usluge).

Osnove  programa  predškolskog  vaspitanjai  obrazovanjGodineuzleta  možete pronaći  nsledećem  linku https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/09/OSNOVE-PROGRAMA-pdf

Obaveštenja  možete  dobiti  na  telefon  037/428-011.

Prijave  sa  potpunom  dokumentacijom  dostaviti  na  adresu  PU ,,Nata Veljković“  Kruševac  ulica  Bosanska  broj  21,  Kruševac,  u  roku  od  8  dana  od  dana  objavljivanja  konkursa.

Direktor: Vesna Živković, spec.struk.vaspitač

Ostale vesti

back-to-top