Kako do vaučera za odmor u Srbiji

Postavljeno: 18.05.2020

Prijava za besplatne vaučere podnosi se na šalterima JP “Pošta Srbije”, uz ličnu kartu i najkasnije 30 dana pre početka realizaacije aranžmana. Građanima je na raspolaganju 400.000 vaučera za blizu 1.500  ugostiteljskih objekata širom Srbije

Prijava koju građani treba da popune  može se preuzeti na šalterima pošte i predaje se isključivo uz ličnu kartu ili pasoš. Zaposlena lica, uz popunjenu prijavu, treba da podnesu i potvrdu o zaposlenju i ostvarenoj zaradi u prethodnom mesecu, a korisnici penzija fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju ili original penzionog čeka. Nezaposlena lica nisu u obavezi da dostavljaju dokaz da ne rade, jer će se provera vršiti preko Nacionalne službe za zapošljavanje.

Za maloletna ili poslovno nesposobna lica,  prijavu podnosi zakonski zastupnik, roditelj ili staratelj, a provera da li su ispunili uslove za dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje smeštaja u ugostiteljskim objektima, vršiće se preko nadležnih institucija.

Korisnici vaučera mogu biti penzioneri, nezaposleni poljoprivrednici, zaposleni čija su primanja niža od 70.000 dinara, studenti, nezaposlena lica sa evidencije NSZ, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, te ratni vojni i civilni invalidi rata, sa primanjima nižim  od 60 hiljada dinara mesečno.

Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi i isključivo u ugostiteljskom objektu ugostitelja  koji je izdao potvrdu o rezervaciji. Ukoliko ukupna cena pružene usluge prelazi iznos od 5.000 dinara, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima. U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pružene usluge, razlika u ceni se ne vraća.

Subvencionisani odmor važi samo za ugostiteljske objekte izvan mesta prebivališta potencijalnih korisinika , za studente i izvan mesta gde studiraju , u trajanju od najmanje pet noćenja i isključivo za usluge smeštaja.

Prijave se mogu podneti zaključno sa 15.oktobrom 2020. godine, evidentiraće se sa tačnim datumom i vremenom predaje, a potencijalni korisnici u obavezi su da ih podnesu najkasnije 30 dana pre početka realiazacije aranžmana.

Vaučeri će, pored naziva ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija, sadržati i podatke o korisniku (ime, prezime, adresa, JMBG), a resorno ministarstvo će ih preko JP “Pošta Srbije”, dostavljati na kućnu adresu.

Po završetku korišćenja usluge smeštaja, ugostitelj je dužan da korisniku izda fiskalni isečak, a korisnik vaučera, odnosno, njegov zakonski zastupnik (roditelj, donosno, staratelj) potpisuje vaučer, kao dokaz da je usluga pružena.

U sistemu vaučera trenutno je 1.486 ugostiteljskih objekata širom Srbije, a poziv ugostiteljima da se prijave za prihvatanje gostiju uz vaučere, još uvek je otvoren. 

Turistička organizacija (TO) Grada Kruševca pozvala je ovdašnje ugostitelje da se prijave za prihvatanje gostiju uz vaučere. Kako navode u TO, u sistemu vaučera su Ribarska Banja sa oko 550 ležajeva u privatnom smeštaju i 510 u Specijalnoj bolnici, te vile Trajal i Idila na Jastrepcu, sa oko 100 ležajeva. U Kruševcu,  turistima je na raspolaganju oko 600 ležajeva, ali nijedan od ugostiteljskih objekata na teritorjji grada  trenutno nije u sistemu vaučera.

Sve dodatne informacije, potencijalni korisnici vaučera mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija www.mtt.gov.rs,kao i pozivanjem brojeva telefona 011 260 65 21 i 011 260 65 76. 

Inače, broj prijava za dodelu vaučera je ograničen i rangiranje će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP “Pošta Srbije”. Neblagovremene, nepotpune ili prijave sa netačnim podacima, neće se uzeti u razmatranje.

Tekst je deo projekta Local Press Laboratorija koji novine GRAD realizuju u saradnji sa PU Lokal pres. Local Press Laboratorija je pilot projekat razvijen u saradnji i podržan od strane “Medijskog inkubatora za Zapadni Balkan” programa Free Press Unlimited, koji finansira holandsko Ministarstvo spoljnih poslova.

D.P.

Ostale vesti

back-to-top