Istražujemo poreklo imena sela: Lomničko veliko lovište

Postavljeno: 03.09.2022

Prve podatke o naselju treba tražiti još u vremenu Moravske Srbije, kada se Lomnica spominje kao veliko lovište. Turski popis iz 1447. godine beleži da je selo Lomnica imalo 34 domaćinstava.

Ovo ratarsko podjastrebačko selo zbijenog je tipa i prostire se na dolinskim stranama Lomničke reke, zauzimajući površinu od 1.313 hektara. Predanje o nastanku imena naselja zapisao je Zdravko Kostić.

Nekada davno, područje današnje Lomnice bilo je najveće i najbolje lovište. U lov na divljač često je, sa svojom pratnjom, odlazio i sam knez Lazar. Pamteći veliko lovište na tom prostoru, meštani su selu dali ime Velika Lovnica, koje je vremenom preimenovano u Velika Lomnica.

Na naziv sela su možda uticali i događaji koji su se odigrali na ovom prostoru. U narodu se pričalo kako su se tu „lomile” brojne odluke. Veruje se da je upravo sjedinjavanjem reči „lovište” i „lomljenje” nastao naziv Lomnica, koje selo danas nosi.

Inače, Lomnica se nalazi 12 kilometara južno od Kruševca. Na jugoistočnom delu fizionomski je spojena sa selom Buci, koje je u prošlosti bilo njen deo (mahala).

U ovom selu rođen je Radomir Jakovljević Jakša, istaknuti revolucionar i borac Rasinskog partizanskog odreda.

Kako navodi „Geografska enciklopedija”, u ataru postoji nekoliko mineralnih izvora, u kojima je, nakon zemljotresa 80-ih godina XX veka, voda postala bakteriološki neispravna. Prema popisu iz 2011. godine, selo je brojalo 891 stanovnika.

J. Aksentijević

Ostale vesti

back-to-top