Istražujemo poreklo imena sela: Kako se mudrost utkala u Mudrakovac?

Postavljeno: 17.07.2022

Na četiri kilometara od centra Kruševca, između leve obale Rasine i puta Kruševac – Priština, nalazi se naselje Mudrakovac, koje po GUP-u Kruševca iz 2000. godine ulazi u sastav njegove urbane teritorije. Podaci iz Geografske enciklopedije – Naselja Srbije govore da se prostire na površini od 7. 435 ha, a informacije iz 2011. godine pokazuju da je naselje brojalo 4. 059 stanovnika.

Foto: Screen shot of Google Maps

U zapisanim legendama Zdravka Kostića piše da ime potiče iz perioda kneza Lazara, koji je obučavao vojsku na prostoru današnjeg naselja. Pred polazak u bitku održao je govor rekavši “Mudro idite, glavu ludo ne gubite”, a narod je njegove reči prenosio govoreći “Kako je Lazar svaku reč mudro skovao”.

Veruje se da je u vreme Rimljana teritorija današnjeg naselja korišćena za kovnicu novca. Ukrštajući “mudro skovao” i kovnicu novca narod je formirao naziv Mudrakovac.

Nekadašnji Aerodrom “Košijsko polje” verovatno je dobio naziv po velikom broju kosača koji su koseći travu pripremali teren za vežbanje Lazarevih konja. Poznat je i pod nazivom “Kočijsko polje”, nastalom po vežbama konja sa kočijama na tom prostoru.

J.A.

Ostale vesti

back-to-top