Istražujemo poreklo imena sela: Bukovi i Buci

Postavljeno: 11.03.2023

Na nešto više od 14 kilometara, između Lomnice i Jastrepca, ušuškano je selo Buci. Po predanju, geografsko ime je dobilo kao i susedna Bukovica, po vodi koja je stvarala velike bukove. Priče o tome zabeležili su Zdravko Kostić i Milutin R. Jugović.

Žureći sa Jastrepca, Lomnička reka pada sa visokog kamena i obrušava se u duboki vir, stvarajući jako hučanje vode. Po vodopadu koji „uči” i „buči”, te stvaranju galame kod prvih seoskih kuća, selo je dobilo ime Buci.

Kostić dodaje da su na imenovanje sela verovatno uticale i obližnje šume pod bukvama. Takođe, u blizini postoji i predeo koji se naziva „Vučja poljana” na kojoj su se nekada vukovi okupljali u čoporima, a njihovo zavijanje se čulo sve do Rasine. Po buci koju su vukovi stvarali, veruje se da je selo dobilo ime.

Inače, Buci je ratarsko i voćarsko seosko naselje zbijenog tipa, na seoskim padinama Velikog Jastrepca i dolinskim stranama Lomničke reke. Pominje se 1890. godine kada broji 51 kuću i 279 žitelja. Prvenstveno je predstavljalo zaseok Lomnice. Površina atara iznosi 3.715ha, a 2011. godine imalo je 351 stanovnika.

J. Aksentijević

Ostale vesti

back-to-top