Direktor Henkelove fabrike u Kruševcu Dušan Antonijević: „Širenje proizvodnih kapaciteta u fokusu“

Postavljeno: 16.02.2020

U godini u kojoj će obeležiti „punoletstvo“ od preuzimanja „Merime“ kompanija „Henkel“ se nalazi među deset najvećih izvoznika iz Srbije, a proizvode sa kruševačke lokacije plasira u 34 zemlje. U okviru „Henkelove“ lokacije u Kruševcu rade fabrika za proizvodnju praškastih i tečnih deterdžentata, fabrika toaletnih osveživača, fabrika za proizvodnju tableta za mašinsko pranje posuđa i regionalni logistički centar, a u planu je dodatno širenje proizvodnih kapaciteta. Tokom pomenutog perioda „Henkel“ je postao prepoznatljiv i po brojnim akcijama namenjenim široj društvenoj zajednici

Na početku nove poslovne godine o planovima i ciljevima,  o postignutim rezultatima u prethodnom periodu, o položaju kruševačke fabrike u Henkelovom sistemu, timskom radu te društvenoj odgovornosti za list GRAD govori Dušan Antonijević, direktor Henkelove fabrike u Kruševcu

* Kakve poslovne rezultate je postigla Henkelova fabrika u Kruševcu u prethodnoj godini?

Prethodna godina nam je donela mnogo pozitivnih rezultata i prilika za dalji razvoj kroz inovativne projekte. Ono što bih posebno istakao jeste da smo početkom prošle godine dodatno proširili kapacitete za proizvodnju toaletnih osveživača izgradnjom još jedne fabrike. Ova investicija vredna je 36 miliona evra i zahvaljujući njoj proizvodiće se više Bref-a za 60 odsto. Završena je i četvrta faza proširenja regionalnog skladišta, a ukupna investicija u sve faze proširenja iznosi 11 miliona evra. Novo moderno skladište prostire se na 23.000 metara kvadratnih, sa prostorom za 20.000 paleta i 15 utovarnih stanica. U godini koja je iza nas, „Henkel Srbija“ se našla među top 10 izvoznika iz Srbije što je za nas od izuzetnog značaja, jer je oko 70 odsto ukupne  proizvodnje namenjeno izvozu, sa direktnom isporukom sa naše lokacije u 34 zemlje širom sveta.  

* Imajući te rezultate u vidu kakva je pozicija kruševačke fabrike u „Henkelovom“ sistemu? Šta to znači za ovdašnju fabriku?

Proizvodna lokacija u Kruševcu je, zahvaljujući različitim tehnologijama koje se primenjuju u svim fabrikama, postala veoma kompleksan proizvodni sistem od velike važnosti za „Henkel“ na globalnom nivou. Kruševac je odličnim rezultatima obezbedio mesto među liderima u „Henkel“ sistemu, ali ovaj uspeh je pre svega, rezultat predanog rada naših zaposlenih, timskog duha i otvorenosti prema izazovima. U našoj fabrici se uspešno realizuju brojni pilot programi, a takođe se odavde snabdevaju i najzahtevnija svetska tržišta.

* Koji su planovi za ovu i naredne godine, u koji segment proizvodnje će se najviše ulagati, hoće li biti novih pogona?

Dodatno proširenje proizvodnih kapaciteta će ostati u fokusu, a već sada se uveliko gradi na našoj proizvodnoj lokaciji. Od izuzetnog značaja su dalji projekti modernizacije procesa proizvodnje, skladištenja i kontrole kvaliteta, sa sve većim ulaganjem u digitalizaciju i razvoj veštačke inteligencije.

Administracija može da bude još efikasnija

* Kakva je poslovna klima u Kruševcu i Srbiji? Koje su prednosti, a koji nedostaci poslovanja u Kruševcu i Srbiji?

Približavanje Srbije Evropskoj Uniji ocenjujemo veoma pozitivno,  jer time dolazi do harmonizacije lokalnog i evropskog zakonodavstva i važećih regulativa.  Smatramo da i dalje ima prostora za poboljšanje efikasnosti administracije, s obzirom na to da smo nailazili na situacije kada nam je više vremena bilo potrebno da pribavimo sve neophodne dozvole i saglasnosti za izgradnju nove fabrike, nego što nam je bilo potrebno za samu izgradnju fabrike, instalaciju opreme, obuku zaposlenih i plasiranje robe na trziste. Na žalost, dešava se da neke investicije ne budu realizovane jer ne možemo da obećamo tražene rokove ili ne znamo kome da se obratimo za neka otvorena, ključna pitanja. Kruševac zaista ima bogatu istoriju i znanje kada je proizvodnja u pitanju, sjajne ljude i za nas je veoma značajno nasleđe čuvene „Merime“ u vidu znanja, veština, vrednosti ali i geografske pozicioniranosti. 

* Prošle godine je bilo 180 godina od osnivanja „Merime“. Kako je obeležen taj jubilej?

Henkel je, baš kao i kruševačka „Merima“, nastao iz porodičnog preduzetničkog poduhvata, u 19. veku, i nama je čast što možemo da negujemo tradiciju i vrednosti koje se prenose generacijama. Tako smo 180 godina od osnivanja „Merime“ obeležili otvaranjem malog muzeja u okviru upravne zgrade u Kruševcu  gde su izloženi stari predmeti i proizvodi koje smo uspeli da prikupimo i koji čuvaju priču o čuvenoj „Merimi“ i njenom nastanku. Izloženi su, između ostalog i originalni stari oglasi iz novina iz 20-tih godina prošlog veka, Dvorski sapun koji je i dalje zadržao miris, kao i povelje i nagrade koje svedoče o dosadašnjem uspešnom poslovanju.

Briga o bezbednosti, životnoj sredini, društvenoj zajednici

* Kakve rezultate beleži fabrika u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu? Kakvi su pokazatelji?

Bezbednost nam je na prvom mestu, a da kao kompanija kontinuirano doprinosimo poboljšanju bezbednosti svedoče brojni sertifikati iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i interne kampanje koje svake godine sporovode naše kolege zadužene za Korporativno zdravlje. Pored svih zakonskih elemenata kojih se kompanija „Henkel“ pridržava, kolektiv je svestan važnosti prevencije i timski nastoji da postigne zajednički cilj, a to je nula povreda na radu. Uvek težimo da oborimo naš rekordan broj bez povreda na radu,  1468 dana, bezbednim i odgovornim ponašanjem. Težimo da se zdravi i nepovređeni vratimo kako našoj porodici i prijateljima, tako i našim kolegama i radnom mestu.

* Briga o zaštiti životne sredine je, takođe, veoma bitna. Kakvi su rezultati u toj oblasti? Šta je sve urađeno? 

Kompanija Henkel nastoji da bude dobar partner zajednice u kojoj posluje,  konstantim inovacijama doprinosimo razvoju i zaštiti životne sredine kroz čitav lanac vrednosti. Naša fabrika u Kruševcu prva je u Srbiji dobila ISO 50.001 sertifikat za energetsku efikasnost, kao i međunarodni Gold LEED sertifikat za liderstvo u energetskom dizajnu za očuvanje životne sredine. Sledeći „Henkelovu“ Strategiju održivog razvoja kontinuirano smanjujemo upotrebu električne energije, potrošnju vode i generisanje otpada. Pored toga što su naši procesi održivi, posebno je važno da stvaramo proizvode koji utiču na poboljšanje životne sredine, te tako inovacijama stvaramo reciklabilna pakovanja, dok doprinos ostvarujemo i tokom procesa korišćenja naših proizvoda, jer se na nižim temperaturama i upotrebom manjih količina postiže željeni efekat. Na globalnom nivou smo posvećeni cirkularnoj ekonomiji i verujem da će se napori u ovoj oblasti pozitivno odraziti i na našu zemlju u godinama koje dolaze.

* “Henkel“ je tokom prethodnih godina postao prepoznatljiv po društvenoj odgovornosti i brojnim akcijama koje je pokrenuo ili podržao. Koje su akcije aktuelne, da li su planu nove aktivnosti? Koliko je važna društvena odgovornost?

Društvena odgovornost je jedna od ključnih vrednosti kompanije „Henkel“ i iz godine u godinu  podržavamo aktivnosti od značaja za zajednicu u kojoj poslujemo. Posebno bih izdvojio MIT (Make an Impact on Tomorronj – Utiči na sutrašnjicu) inicijativu, u okviru koje zaposleni prijavljuju projekte za pomoć lokalnoj zajednici i volontiraju u njihovoj realizaciji. Od osnivanja MIT inicijative u Srbiji 2007. godine do danas, urađeno je više od 160 projekata u koje je uloženo oko 460.000 evra, a sve to zahvaljujući zalaganju više od 80 MIT volontera. Zahvaljujući tome, u brojnim osnovnim i srednjim školama i drugim ustanovama širom Srbije obezbeđeni su bolji uslovi za rad. Naši zaposleni u Kruševcu veoma aktivno učestvuju kao  MIT volonteri. Samo u prethodnoj godini bilo je 18 MIT projekata na nivou cele zemlje, ukupne vrednosti 50.000 evra, od kojih je čak 11 realizovano u Kruševcu i okolini. Želeo bih da izdvojim MIT projekat izgradnje senzorne sobe u Domu zdravlja Kruševac u kome je volontirao kolega Dalibor Milenković. Siguran sam da nas u ovoj godini očekuje još mnogo lepih i važnih projekata. Takođe, u protekloj godini smo imali nekoliko značajnih akcija sa Crvenim krstom Srbije i Fondacijom Novak Đoković, čiji nastavak očekujemo i ove godine. 

* Na kraju Vaš komentar povodom nagrade, Povelje Privredne komore Srbije za poslovnog lidera u 2019. godini, koju ste kao direktor ovdašnje fabrike dobili krajem prošle godine?

Povelja Privredne komore Srbije za poslovnog lidera u 2019. godini predstavlja veliku čast i obavezu da i narednih godina pomeramo granice i stvaramo novi, još bolji ambijent za ekonomski razvoj i poslovanje u modernoj državi. Veoma sam zahvalan što je Privredna komora Srbije prepoznala naša zalaganja da doprinesemo zajednici i drago mi je što ovo priznanje mogu da podelim sa svojim timom koji je pođednako zaslužan za sve dobre rezultate koje ostvarujemo godinama unazad.

J.Božović

Ostale vesti

back-to-top