BIN Commerce planira solarnu elektranu u okviru fabričkog kompleksa u Kruševcu

Postavljeno: 04.10.2022

Kompanija Bin Commerce Beograd 2017. je preuzela pravo svojine nad lokacijom kompleksa fabrike Župa u Kruševcu koja je osnovana 1934. godine i koja je poslovala u državnoj svojini.

Nakon preuzimanja pokrenuta je proizvodnja ksantata i natrijum hlorida, te su vršeni dodatni remonti i sanacije proizvodnog pogona. U daljem pravcu uređenja kompleksa, planirana je izgradnja objekata za skladištenje robe koja se proizvodi u fabrici, kao i skladištenje sirovina koje su neophodne za proces proizvodnje.

Pored toga, kako se vidi iz urbanističkog projekta koji je izložen na javnu prezentaciju, u okviru fabričkog kruga, u njegovom zapadnom delu, predviđena je i gradnja solarne elektrane.

Površina područja u obuhvatu urbanističkog projekta je 17ha 19a 02m2, a njegov obraživač je Centar za urbani razvoj i arhitekturu Paradigma iz Kruševca.

– Izbor ekološki prihvatljivih energenata i tehnologija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije znači povećanje ukupne energetske efikasnosti – navodi se u UP.

Kako bi se omogućilo funkcionisanje planiranih objekata i kompleksa u celini, planirana je izgradnja/dogradnja internih saobraćajnica radi funkcionisanja planiranih objekata, platoa i trotoara, dok se slobodne površine u zoni planiranih objekata uređuju zelenilom.

Predviđeno je da novi magacin ambalaže bude spratnosti P, dok su dimenzije budućeg objekta su 110,89m h 51,33m. Neto površina magacina je 5.640 m2, dok je bruto površina 5.691 m2

Uz to planirana je izgradnja magacina siporeks blokova, spratnosti P, dimenzije objekta su 85,13m h 42,97m. Neto površina magacina je 3.616 m2, dok je bruto površina 3.658 m2.

Solarna elektrana snage 2.800kW na zemlji

Solarna elektrana će biti postavljena u severoistočnom delu kompleksa na slobodnoj zaravnjenoj površini sa prizemnom vegetacijom.

– Solarna elektrana je postavljena van zone zaštite dalekovoda 110kV, koja prolazi uz severnu granicu kompleksa. Površina na kojoj se nalaze solarni paneli (povezani u nizove) iznosi 15.158 m2. U okviru funkcionalne celine, na istočnoj strani u odnosu na panele, planirana je izgradnja dve trafo stanice kontejnerskog tipa, prenosnog odnosa 0,4/10kV. Za projektovanu solarnu elektranu ukupne fotonaponske snage 3350 kWp (projektovana snaga) predviđeni su solarni paneli tipa Sunova Solar snage 670W bifacijalnog tipa – pojašnjeno je u urbanističkom projektu.

Javna prezentacija UP će trajati do 6. oktobra.

S.T.

Tekst preuzet sa https://www.ekapija.com

Foto: Printscreen/Urbanistički projekat/Centar Paradigma Kruševac

Ostale vesti

back-to-top