Ženska strana istorije: Maja Marković, direktorka RPK – Bez jake žene nema ni jakog društva  

Postavljeno: 28.01.2023

Na čelu Regionalne privredne komore Kruševac nalazi se Maja Marković, prva žena na poziciji direktorke te institucije. Njen kolektiv uglavnom čine pripadnice ženskog pola, koje marljivim radom doprinose kvalitetu rada Komore. U Rasinskom okrugu sve je više žena na funkcijama, a u raste i broj onih koje započinju sopstvene biznise.

Velika je čast i privilegija što imam priliku da budem na čelu PKS RPK Kruševac, institucije koja je od izuzetnog značaja za izgradnju poslovnog ambijenta Rasinskog okruga i koja se dokazala kao pouzdan partner privrednika našeg Okruga. Moje zadovoljstvo je utoliko veće što članove mog tima čine pretežno žene, koje predano rade i daju svoj maksimum u okviru svojih aktivnosti i zadataka. Svakodnevno osećam entuzijazam u vezi sa svojim poslom. Raduje me što sam u prilici da, zajedno sa svojim timom, dam doprinos razvoju privrednih subjekata Rasinskog okruga, a samim tim i društva u celini – rekla je direktorka RPK Kruševac, Maja Marković.

Prema njenim rečima, Srbija je veoma posvećena borbi za rodnu ravnopravnost i obezbeđivanje jednakih uslova za sve građane:

-U proteklom periodu napravljeni su ozbiljni pomaci, unapređeni zakonski i strateški okviri u u oblasti rodne ravnopravnosti. Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost, koja je usvojena 2021. godine, ima za cilj prevazilaženje rodnog jaza i ostvarivanje rodne ravnopravnosti kao preduslova i podsticaja razvoja društva. Takođe, od ključne je važnosti za jačanje kapaciteta institucija i organizacija, poboljšanje koordinacije ključnih aktera i podizanje nivoa svesti građana o rodnoj ravnopravnosti. Svedoci smo da je na teritoriji Rasinskog okruga sve više žena na važnim pozicijama, počev od jedinica lokalnih samouprava, do javnih ustanova, kompanija i preduzetničkih radnji, sposobne i mudre žene obavljaju svoje funkcije na najodgovorniji način. Veće uključivanje žena u javni i politički život Srbije je od presudnog značaja da problemi žena postanu vidljiviji i da se rešavaju sistematski, u sinergiji svih institucija.

Iako njen posao podrazumeva veliki broj kontakata sa osobama ženskog i muškog pola, na predrasude, kako kaže, nije nailazila.

-Smatram da kvalitet ne razlikuje muški i ženski rod. Na predrasude nisam nailazila, ili ih nisam uočavala, ali, ukoliko ih i ima, rasprše se onog trenutka kada se zajednički krene u rešavanje izazova i problema koje muče sagovornika. Različiti uglovi i perspektiva sagledavanja problema mogu, ponekad, da budu pravi ključ  za reševanje problema i da ponude neverovatna rešenja. Mislim da je dobra volja i spremnost na različito sagledavanje sveta bitno za rušenje predrasuda u bilo kom polju života. Moja ženska perspektiva omogućava mi da u svom timu koji pretežno čine žene, potpomognuta ženskom intuicijom, lakše prepoznam i pomognem realizaciji individualnih potencijala svojih koleginica. Takođe, moguće je da zahvaljujući pretežno ženskom senzibilitetu naš tim ovako dobro funkcioniše – objasnila je ona.

Mišljenja je da je bitno da se na visokim pozicijama nalaze žene, kako bi dale primer ostalima koje se, iz različitih razloga, ne usuđuju da načine korak u tom pravcu.

Važno je da ih ohrabrujemo i podstičemo da preuzmu inicijativu i dobiju mogućnost da usmeravaju svoju karijeru u pravcu u kojem one žele. Takođe, sa povećanjem broja žena na važnim pozicijama raste i poverenje prema ženama koje vrše te funkcije, te se na taj način podiže i nivo svesti o značaju rodne ravnopravnosti. Kada se osvrnemo u prošlost, svako od nas će shvatiti da su žene odvajkada na našim prostorima bile snalažljive, imale bezbroj talenata i nepokolebljivu snagu da istraju u svojim ciljevima, bile neuništivi stub zahvaljući kome su mnoge porodice opstale i u teškim vremenima. Bez jake žene, nema jake porodice, a ni jakog društva. Važno je motivisati žene, probuditi tu snagu koja već postoji u njima, kao i samopouzdanje da mogu postići sve što požele. Žene mogu biti velika inspiracija i podrška jedne drugima u ličnom i profesionalnom razvoju – kaže ona.

Navodi da, prema podacima Agencije za privredne registre iz septembra 2022. godine, među registrovanim preduzetnicima, trećinu, odnosno 33,7 odsto, čine žene.

Bez obzira na veliki napredak koji smo ostvarili u oblasti  rodne ravnopravnosti, važno je da se sve veći broj žena osamostaljuje u pogledu započinjanja sopstvenog biznisa, da se uporno i konstantno radi na ekonomskom osnaživanju žena, kao i njihovoj poziciji u poslovnom svetu. Ministarstvo privrede je, u okviru programa podrške namenjenom ženama radilo, i nastaviće da radi na poboljšanju položaja preduzetnica kroz najavljenu akciju pod nazivom – Žene su zakon. Takođe, radiće se i na tome da se izjednače prava preduzetnica i ostalih žena kada je reč o porodiljskom odsustvu – ističe Markovićka.

Kao direktorka, trudi se da se u našem Okrugu stvori povoljna i primamljiva poslovna klima za sve žene koje imaju dobru poslovnu viziju.

-Na taj način se oplemenjuje i obogaćuje društvo u celini.  Moje zalaganje se odnosi na to da se što veći broj žena osamostali u pogledu započinjanja sopstvenog posla i izgradnje nezavisnosti, jer sam, radeći svoj posao, upoznala mnoge kvalitetne žene sa odličnim idejama, koje krase veliki kreativni potencijali i preduzetničke inicijative.

Privredna komora Srbije je pre četiri godine formirala Sekciju za žensko preduzetništvo, koja okuplja veliki broj žena i za koje se, radi podrške njihovim poslovima, organizuju razne besplatne aktivnosti.

-U cilju pružanja konkretne pomoći  i povezivanja preduzetnica, unapređenja znanja i veština za uspešno poslovanje, PKS RPK Kruševac organizuje B2B sastanke, besplatne radionice, stručne skupove. Primerima dobre prakse se motivišu i osnažuju postojeće i potencijalne preduzetnice. U cilju informisanja početnica, u poslovanju, svakodnevno se pruža savetodavna podrška, kroz informacije za osnivanje kompanija, kao i o dostupnim izvorima finansiranja. Kroz organizaciju sajmova, pomažemo im da izađu na domaća i strana tržišta. U PKS RPK Kruševac se već tradicionalno, od 2011. godine, odražava i Osmomartovska izložba ženskog preduzetništva. Rezultat svega ovoga je osnažena i motivisana žena, koja je ohrabrena da se bavi privatnim biznisom  i uspe u sopstvenom poslu – zaključuje naša sagovornica.

J. Aksentijević

 

 

 

Ostale vesti

back-to-top