Zbog  izdavanja stanova  bez ugovora česte prevare sa obe strane

Postavljeno: 14.08.2019

Tokom poslednjih pet godina u Kruševcu je podstanare prijavilo 465 stanodavaca. Procena je da ih ima mnogo više, a stanovi se uglavnom izdaju “na reč”, bez ugovora o najmu . Zbog sve češćih nesporazuma između stanodavaca i zakupaca većina agencija za nekretnine prestala je da pruža ovu uslugu posredovanja

U kruševačkim agencijama za nekretnine objašnjavaju da je iznajmljivanje stanova  proces koji sa sobom nosi dosta prostora za nesporazume i u kome obe strane mogu podjednako biti oštećene. 

Stanovi se uglavnom izdaju bez ugovora overenog kod notara pa kada dođe do problema i stanodavci i zakupci često dolaze kod nas, iako naš posao nije da to rešavamo. Kako bi se pravno zaštitile, obe strane bi trebalo da insistiraju na pisanom ugovoru koji, u slučaju da dođe do parničnog postupka,  ima pravnu snagu – savetuju agenti za nekretnine.

“Gazda” svakodnevni gost

U agencijama kažu da im se dosta podstanara žali  na to da im vlasnik stana nenajavljen dolazi gotovo  svakodnevno u posetu, ne poštujući čak ni vreme predviđeno za odmor.

Podstanari  nam dolaze sa pričom da vlasnik stana “svraća” prečesto, da bez dozvole ulazi i u spavaću sobu, uz obrazloženje da želi da proveri da li je nešto oštećeno. Imali smo situaciju da je vlasnik dolazio i posle ponoći, kako bi išao u toalet. Takođe, dešavalo se i da vlasnik stana ne dozvoljava podstanaru da promeni bravu nakon useljenja, a da kasnije ulazi u stan kada su stanari na poslu ili na odmoru. U takvim situacijama dešava se i da podstanari budu pokradeni. Pre desetak godina se desilo da su stanari, kada su se vratili sa godišnjeg odmora, zatekli  prazan stan, a ispostavilo se da stanodavac uopšte nije bio vlasnik stana, već ga je i sam iznajmio – upozoravaju u agencijama.

S druge strane dešava se da se podstanar iseli “preko noći”, ostavljajući neplaćene račune ili  ruiniran stan, a neretko i jedno i drugo.

U takvim situacijama vlasnik stana može da pokrene parnični postupak, ali je to sve teže dokazivo ukoliko sa podstanarom nije sklopljen ugovor – kažu u agencijama za nekretnine, dodajući da su navedeni problem sve učestaliji, te da  je to razlog zbog čega mnoge agencije više ne žele da posreduju prilikom iznajmljivanja stana.

Izdaju se i nepostojeći stanovi 

Onima koji traže stan za iznajmljivanje agenti savetuju i poseban oprez prilikom  pronalaženja stana preko oglasa.

Ukoliko naiđete na oglas koji nudi stan po ceni mnogo nižoj od prosečne cene iznajmljivanja, obično bez precizno navedene adrese i  fotografija, treba biti oprezan. Dešava se da oglas postavi neko ko uopšte nije vlasnik stana a da onda, kada ga pozovete, kaže da trenutno nije u Kruševcu, te da ako želite da imate prednost da pogledate  stan kada se vrati, morate na određen žiro račun ili preko nekih prijatelja koje će on poslati da dođu do vas, ostaviti kaparu. Kako bi vas dodatno ubedio, u međuvremenu vam šalje i fotografije stana, verovatno skinute sa nekih oglasa. Na kraju se ispostavi da nema ni stana ni novca i nemate kome ni da se žalite, jer broj na koji ste zvali od  dana kada date kaparu, više nije u funkciji –  kažu u ovdašnjim agencijama za nekretnine.

Ugovorom se štite obe strane

Da je ugovor o najmu podjednako važan za obe strane, te da je preporuka da bude  overen kod notara, ističu u kancelariji javnog beležnika.

Oštećena strana uvek može pokrenuti parnični postupak, nevezano do toga da li je sklopljen ugovor, ali svakako sa većom neizvesnošću ako taj ugovor nije overen kod notara. Bez ili sa samo internim ugovorom,  sve je teže dokazivo – ističu u kancelariji javnog beležnika, naglašavajući da nakon overe ugovora notari nemaju obavezu da prate da li je stanodavac prijavio zakup stana Poreskoj upravi, te da  nemaju informaciju koliko je njih ispunilo ovu zakonsku obavezu.

Overa ugovora za fizička lica košta 360 dinara, plaća se shodno autonomiji volje, a u praksi je obično plaća zakupac stana. Notari  ističu da svaki ugovor o zakupu stana ima svoje specifičnosti, te da je na notarima jedino da provere da li su ti zahtevi u skladu sa zakonom.

 – U ugovoru ne mora biti navedena cena zakupnine, niti period zakupa. Ukoliko je pak period zakupa definisan, onda vlasnik stana ima pravo da jednostrano raskine ugovor kada taj period prođe, uz poštovanje otkaznog roka. Poželjno je da ugovorom , između ostalog, bude definisano ko plaća troškove redovnog i vanrednog održavanja i dažbine za stan…Sve što je navedeno u ugovoru, a zakonski je opravdano, olakšaće da se ostvare prava, ukoliko dođe do sudskog postupka – poručuju notari.

Inače, tokom poslednjih pet godina na teritoriji grada Kruševca podstanare je, prema podacima Poreske uprave,  prijavilo 465 stanodavaca. Stopa poreza na prihode od nepokretnosti iznosi 20 odsto, što je obaveza koja se samim ugovorom može preneti na zakupca. Za neplaćanje poreza, stanodavci mogu da plate kaznu od 5.000 do 150.000 dinara. Pretpostavka da će nakon uvođenja  upravnika zgrada biti više prijava o zakupu stana, za sada nije dala nikakave rezultate. 

Ostale vesti

back-to-top