Uz pomoć GIZ-a do Regionalnog plana upravljanja otpadom

Postavljeno: 23.10.2020

Osim izrade lokalnih planova upravljanja otpadom za 17 opština i gradova u Srbiji GIZ će pomoći u izradi regionalnih planova za upravljanje otpadom u situacijama zdravstvenih pandemija, a za Rasinski region sa posebnim osvrtom na situacije u kojima dolazi do poplava

Ove aktivnosti se sprovode u okviru projekta “Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena”. O urađenom u prethodnom periodu te planovima, na radionici u Kruševcu, su razgovarali predstavnici GIZ-a (Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju) i pojedinih opština uključenih u projekat. 

Zbog situacije tokom proleća shvatili smo da je lokalnim samoupravama neophodna podrška u pripremi planova kako upravljati otpadom u vanrednim situacijama i to će biti na našoj agendi u narednom periodu za sva tri regiona u kojima je ovaj projekat aktivan – kazala je Valentina Đureta, predstavnica GIZ-a, angažovana na projektu „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena”.

Do sada su na području 17 opština koje gravitiraju gradovima Kruševac, Novi Sad i Lapovo u okviru ovog projekta urađeni lokalni planovi upravljanja otpadom, planovi za smanjenje biorazgradivog otpada te planovi za uvođenje primarne separacije. Đureta je napomenula da su za sva tri regiona pripremljeni i regionalni planovi za upravljanje otpadom koji su u skladu sa principima cirkularne ekonomije.  

Upravljanje otpadom na tom nivou posebno je značajno za Kruševac koji je nosilac i projekta izgradnje Regionalne deponije. 

Grad Kruševac nastavlja saradnju sa GIZ-om. Trenutno je u izradi Nacrt Regionalnog  plana upravljanja otpadom koji mora da prođe određenu proceduru prilikom usvajanja. To je međuopštinski sporazum, tako da svaka opština koja učestvuje u ovom projektu dobija svoj lokalni plan upravljanja – napomenuo je Ivan Parezanović, pomoćnik gradonačelnice za ekologiju, održivi razvoj i energetiku. 

Inače, ovaj projekat je počeo u januaru 2018. i inicijalno je trebalo da traje do kraja ove godine, ali je zbog korona virusa produžen do sredine 2021. godine. 

U prethodnom periodu u Kruševcu se, osim navedenih aktivnosti, radilo i na uključivanju neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina i na različitim modalitetima njihovog zapošljavanja. Grad je, takođe, dobio kontejnere i kante za primarnu separaciju otpada. 

Nije izostao ni rad sa najmlađima. Za đake je tokom prethodne školske godine organizovan  kviz „Prljavo i čisto nije isto“, a deca su kroz igru i kviz  podstaknuta da više razmišljaju o načinima pravilnog odlaganja otpada i reciklaže.

D.M. – J.B. 

Ostale vesti

back-to-top