Uvodi se platforma e-Agrar, kako poljoprivrednici treba da je koriste

Postavljeno: 25.01.2023

U cilju lakše registracije poljoprivrednih gazdinstava i podnošenja zahteva za subvencije Ministarstvo poljoprivrede uvodi od februara Platformu e-Agrar.

Ova platforma treba da, prema navodima savetodavca u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi, Zorana Starinca, omogući proizvođačima online registraciju poljoprivrednih gazdinstava (PG), dnevni pristup i upravljenje podacima o svom gazdinstvu (izmene podatka, brisanje PG), potom online podnošenje zahteva za upis, izmene i brisanje podataka iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i zahteva za podsticaje u poljoprivredi.

Ove novine, kako dodaje, treba takođe da omoguće uštedu vremena kod obrade zahteva usled automatske provere formalnih uslova zahteva te elektronske obrade zahteva, potom brže odobravanje podsticaja i bržu isplatu, smanjenje mogućnosti greške pri podnošenju i obradi zahteva kao i ubrzavanje obrade zahteva kroz uvezivanje relevantnih registara. Korišćenje platforme elminisaće potrebu za štampanjem i arhiviranjem papirne dokumentacije, omogućiti efikasnije izveštavanje, praćenje statistike podsticaja i veći stepen kontrole.

– Prvi korak u uvođenju informacionog sistema eAgrar počeo je u januaru, kada poljoprivredni proizvođači mogu u poštama, filijalama trezora i poljoprivrednim stručnim službama da uzimaju svoj eID broj. Ovaj broj je zapravo identifikacioni lični broj i on je prvi korak u registru – objašnjava Starinac.

Za korišćenje sistema eUprava, pa s toga i sistema eAgrar, podseća on, potrebno je da se korisnik prijavi procedurom koja ga jedinstveno identifikuje i obezbeđuje potpunu sigurnost u radu, odnosno zaštitu od zloupotrebe. Prijava se vrši na posebnom eID portalu.

– Iako se za ulazak na sistem nude tri opcije: prijava korišćenjem korisničkog imena i lozinke, korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili korišćenjem mobilne aplikacije, samo poslednje dve omogućavaju rad sa sistemom eUprava, odnosno eAgrar. Za prijavu korišćenjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata potrebno je da korisnik izvadi ovaj sertifikat, ili u MUP-u, gde se on upisuje na čip na ličnoj karti (besplatno), ili kupovinom posebne čip kartice kod Pošte Srbije. Da bi računar pročitao ovu karticu na njega je potrebno ugraditi poseban softver i priključiti na računar čitač kartice – precizira on.

Dodaje da je za prijavu korišćenjem mobilne aplikacije potrebno da korisnik ode u Poštu i zatraži šifru za ulazak na eUpravu preko mobilne aplikacije.

– Posle toga se na telefon instalira aplikacija Consent ID. Prilikom prvog pokretanja aplikacije unosi se šifra koja je dobijena u Pošti, kao i šestocifreni PIN, sa kojim će korisnik ubuduće otključavati aplikaciju. Na portalu eID unošenjem e-mail adrese i pritiskom na dugme “prijavite se”, na telefonu se posle nekoliko sekundi aktivira aplikacija Consent ID. Korisnik unosi PIN, a zatim odobrava prijavu na eID. Posle dve, tri sekunde na računaru se registruje odobrenje i korisnik može da nastavi sa radom – objašnjava Starinac.

Ostale vesti

Komentari

  1. Dragan kaže:

    Kakoda istiram e agrar za elektronsku prijavu za poljoprivrede

1 thought on “Uvodi se platforma e-Agrar, kako poljoprivrednici treba da je koriste

Comments are closed.

back-to-top