Usvojene izmene Zakona o zaštiti od zaraznih bolesti: pooštrene kazne, moguće i uvođenje obavezne vakcinacije

Postavljeno: 13.11.2020

“Ako ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti”,  nova je formulacija koja je uneta u kaznene članove 81 i 85 postojećeg Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a kojom zakonsku snagu dobijaju sve odluke koje je donelo Ministarstvo zdravlja, odnosno Vlada Srbije.  Povećan je i iznos kazni koji sada iznosi od 50.000 do 150.000 dinara za fizičko lice, odnosno od 50.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj pravno lice

Usvojenom izmenom Zakona, tako počinju da važe odluke da će komunalni milicajci i gradski komunalni inspektori moći da izriču kazne na licu mesta zbog nenošenja maske ili nepoštovanja fizičke distance na otvorenom ili u zatvorenom prostoru.

Komunalni milicajac ili gradski komunalni inspektor moći će da napiše kaznu od 5.000 dinara na licu mesta fizičkom licu koje ne nosi masku ili ne poštuje propisanu fizičku distancu, dok će kazne za pravna lica biti od 50 do 300 hiljada dinara u zavisnosti od odredbe koju krše.

Zakon, inače, prepoznaje kovid19  kao zaraznu bolest koja se prenosi vazduhom,odnosno kao  težak akutni respiratorni sindrom SARS  nad kojom se sprovodi epidemiološki nadzor, pa tako za njega važe o sve već postojeće odredbe Zakona. 

Tako Zakon predviđa da se u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti može se odrediti i preporučena ili obavezna vanredna imunizacija protiv te zarazne bolesti za sva lica, odnosno za određene kategorije, ako se utvrdi opasnost od prenošenja te zarazne bolesti. 

Obavezna ili preporučena vanredna imunizacija naređuje se aktom ministra, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, što znači da postoji mogućnost da, kada stignu vakcije protiv kovida, ministar zdrvalja donese odluku o obaveznoj vakcinaciji građana Srbije. 

U Zakonu je, inače, popisano i da osoba koju tokom epidemiološkog ispitivanja epidemiolog označi kao „kontakt“ mora da se pridržava mera i uputstava koje odredi nadležni lekar.

Definisana je i kućna izolacija kao mera kojom se nalaže lečenje u kućnim uslovima i ograničava sloboda kretanja obolelima od zarazne bolesti, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka bolesti i obolelima kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima. Tu meru nalagaće lekar specijalista za infektivne bolesti ili lekar u skladu sa naredbama ministarstva.

Karantin u kući je mera kojom se ograničava sloboda kretanja i nalaže praćenje zdravstvenog stanja licima koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa zaraženim.

Zahvaljujući pomenutim izmenama, definisane su i države sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom kao države koje su zahvaćene epidemijom zarazne bolesti, a koje su radi zaštite od unošenja zaraze na teritoriju Srbije određene aktom ministra zdravlja.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top