Statistika Saveta za bezbednost saobraćaja: Više od 160 saobraćajnih nesreća u prvoj polovini prethodne godine

Postavljeno: 19.03.2022

U prvih šest meseci 2021. godine beleži se rast broja saobraćajnih nesreća u odnosu na isti period 2020. godine. Prema Izveštaju Saveta za bezbednost saobraćaja o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kruševca u naznačenom periodu dogodile su se 162 saobraćajne nesreće koje su za posledicu imale smrt jednog lica, dok je 129 lica pretrpelo lakše ili teže fizičke povrede

Statistički podaci koje su a poslednjoj sednici razmatrali i članovi gradskog parlamenta, pokazuju da je od 162 saobraćajne nesreće jedna imala smrtni ishod, 87 nezgoda sa povređenim licima, dok je u 74 slučajeva u pitanju materijalna šteta. U poređenju sa ostalim gradovima i opštinama u državi, Kruševac se nalazi na 104. mestu kada je pitanju broj saobraćajnih nesreća.

Bivolje i Pozlata prepoznati su kao naselja sa najvećim brojem saobraćajnih nesreća kada se u obzir uzme broj stanovnika koji poseduju i posledice saobraćajnih nesreća. U Izveštaju se navodi da se najveći broj nezgoda, više od 70 odsto,  dešava na lokalnim putevima i ulicama, zatim na državni putevima, te na prolasku državnih puteva kroz naselja.

Od spomenutih 129 lica koja su pretrpela lakše ili teže fizičke povrede, najveći je broj  vozača (70), zatim putnika (35) i na kraju pešaka (24). Najučestaliji su sudari u kojima učestvuje dva vozila koja se kreću istim putem u različitim smerovima uz skretanje ulevo ispred drugog vozila. Kao uzrok nastanka nezgode navodi se preduzimanje nepromišljene radnje od strane vozača, te nepravilno sagledavanje saobraćajne situacije.

U posmatranom periodu povređeno je desetoro dece, na sreću, nije bilo smrtnih ishoda. Deca su, prema posmatranim podacima, bila pešaci ili putnici u vozilu kada se saobraćajna nesreća dogodila. Kao posebno označena mesta označeni su Pepeljevac, Šašilovac i Padež.

Kada su u pitanju mladi, najeći broj povređenih beleži se među vozačima (25), zatim putnicima (20), a u svojstvu pešaka (6). Kaonik, Šašilovac i Ribare mapirani su kao pravci na kojima se desio najveći broj saobraćajnih nesreća u kojima su učestvovali mladi. Važno je napomenuti, da ni kod ove kategorije nije bilo poginulih u prvih šest meseci prethodne godine.

Pešaci su, čini se, posebno ranjiva kategorija. U periodu od januara do juna 2021. godine registrovan je jedan smrtni slučaj i to baš pešaka, teško je povređeno njih 7, a lako 16. Konjuh, Dedina i Pepeljevac naznačeni su kao najopasniji delovi grada kada je u pitanju ova grupa.

Među biciklistima bilo je 11 slučajeva povreda. Teško povređenih bilo je 5, lakše povređenih 6. Lazarica, Gaglovo i Grkljane predstavljaju mesta na kojima su saobraćajne nezgode u kojima su učestvovali biciklisti bile učestalije nego u drugim delovima grada.

Kod motociklista brojevi za posmatrani period nešto su niži. Reč je o jednom slučaju teže povrede, te 3 slučaja sa lakšim povredama. Šašilovac, Lazarica i Veliko Grkljane mesta su na kojima su udesi sa motockilima najučestaliji.

Među starijima od 65 godina nije bilo poginulih u saobraćajnim nezgodama u prvih šest meseci 2021. godine. Njih 12 lakše je povređeno, dok je 7 starijih lica pretrpelo teže fizičke povrede. Kao rizična mesta prepoznati su Velika Kruševica, Malo Golovode i Jasika.

Na teritoriji grada Kruševca, prema dostupnim podacima, u najvećem broju saobraćajnih nezgoda učestvuju vozači. Najzastupljeniji tip nezode je onaj sa najmanje dva vozila. Statistika pokazuje da su najzastupljenije lakše telesne povrede, koje se dešavaju usled preduzimanja nepromišljenih radnji od strane vozača. U junu mesecu desio se procenutalno najveći broj saobraćajnih nezgoda od početka posmatranog perioda, a utorak je dan u nedelji kada su nezgode naučestalije.

U saobraćajnim nesrećama učestvuju, odnosno najčešće su pogođeni njima ljudi starosti od 46 do 64 godine.

S.M.

 

 

Ostale vesti

back-to-top