Skupština po hitnom postupku usvojila završni račun budžeta

Postavljeno: 08.07.2016

Ostvarenje budžeta grada Kruševca za 2015. godinu je 89,01 odsto, što je dobar rezultat i u odnosu na prethodne godine, saopštio je odbornicima na skupštinskoj sednici koja je danas popodne održana po hitnom postupku, Miroljub Ćosić, pomoćnik gradonačelnka za ekonomski razvoj i investicije. Predsednica Skupštine, Jasmina Palurović, je hitno sazivanje četvrte sednice obrazložila potrebom da se određena rešenja donesu u zakonskom roku, kao i da se donesu odluke koje su važne za funkcionisanje grada, a koje nisu mogle biti donete zbog izbora.

Obrazlažući predlog odluke o završnom računu budžeta za prošlu godinu, Miroljub Ćosić je naglasio da je ovaj akt urađen još krajem aprila, a nezavisna revizorska kuća izveštaj, inače povoljan za Grad, dostavila u maju, ali da je usvajanje moralo biti odloženo do konstituisanja nove skupštine nakon izbora.

Grad je u prošloj godini planirao prihode od 2,962 milijarde dinara, a ostvario 2,335 milijardi. Najveći deo čine ustupljeni prihodi, oko 65 odsto, a čine ih pre svega prihodi od poreza na zarade (oko 984 miliona ili 42 odsto) i transferna sredstva iz republičkog budžeta (537 milionaili 23 odsto). Izvorni prihodi iznose 542 miliona dinara, a polovina te sume ostvarena je kroz porez na imovinu.

Kada je reč o rashodima, Ćosić je izneo podatke da je tokom prošle godine potrošeno 2,3 milijarde dinara, odnosno 87,74 odsto u odnosu na plan.

Kao najvažnije parametre prošlogodišnjeg budžeta, on je izdvojio kapitalna ulaganja od 158 miliona i ulaganja u tekuće održavanje od 247 miliona, što ukupno čini 20,7 odsto budžeta. Ovakav investicioni rezultat Ćosić je ocenio veoma dobrim u uslovima otežanog pribavljanja finansija.

On je naveo da su u prošloj godini, zbog privatizacije, za 50 odsto smanjene subvencije Radio televiziji Kruševac, da je za prevenciju elementarnih nepogoda potrošeno 41 odsto manje od plana, te da su, zbog zakonskih rešenja, dotacije Crvenom krst bile manje za 43 odsto, a političkim partijama za 35 odsto.

S druge strane, budžetska davanja za izgradnju sportskih terena povećana su za 73 odsto, uloženo je 9 odsto više za otkup zemljišta na kome će biti izgrađena Fabrika za preradu otpadnih voda, a za osnovne i srednje škole izdvojeno je 10, odnosno 20 odsto više od plana.
Odbornici su završni račun budžeta usvojili jednoglasno.

Ovo je, inače, bila i jedina tačka dnevnog reda oko koje se vodila rasprava. Milutin Tasić, odbornik SPS-a pohvalio je ostvarenje budžeta i rekao da je to pokazatelj da su predstavnici građana radili efikasno i u korist podizanja kvaliteta života u svim delovima grada, te da bi to trebalo da bude zadatak i nove gradske vlasti.

Mirjana Jevremović,(DS) je, pak, rekla da je nedopustivo da odbornici o ovako važnim pitanjima raspravljaju po hitnom postupku, a da nisu imali vremena ni da pogledaju skupštinske materijale i najavila da će zbog toga napustiti sednicu.

Ostalih 45 tačaka usvojeno je takođe jednoglasno i bez ikakve rasprave. Na Skupštini je izglasan i prestanak odborničkih mandata Dragiju Nestoroviću koji je na prepodnevnom zasedanju ponovo izabran za gradonačelnika, i Vesni Lazarević koja je izabrana za njegovu zamenicu. Njih su u odborničkom klubu „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ zamenili Saša Stanić i Ljubivoje Janković.

Ostale vesti

back-to-top