Reč stručnjaka: Kako pripremiti zemljište za zakasnelu setvu

Postavljeno: 03.11.2021

Poljoprivredni stručnjaci savetuju da, kada ne može na vreme da se obavi kvalitetna osnovna obrada i predsetvena priprema zemljišta na pojedinim parcelama, kao što je ove godine slučaj, treba primeniti redukovanu obradu težim tanjiračama i što pre posejati pšenicu

Optimalni rok za setvu ozime pšenice u našim agroekološkim uslovima je do 25.oktobra,  ali ovaj veliki i važan posao za ratare na nekim parcelama još uvek nije ni počeo. Kukuruz, kao glavni predusev pšenici, još nije u potpunosti ubran, a doskorašnji zemljišni uslovi, pre svega velika suša, nisu omugućili pripremu zemljišta za setvu –kaže stručna savetodavka u kruševačkoj Poljoprivredno savetodavnoj i stručnoj službi Snježana Vujinović.

Za setvu ozime pšenice koja će se obavljati nakon optimalnog roka preporučuje:

Poljoprivredni proizvođači tada treba da primene redukovanu obradu zemljišta težim tanjiračama i što pre poseju pšenicu. Predsetvena priprema zemljišta zapravo predstavlja nastavak klasične obrade zemljišta posle oranja. Osnovni cilj predsetvene pripreme zemljišta je da se stvori sitan, rastresit površinski sloj zemljišta koji obezbeđuje povoljne uslove za kvalitetnu setvu za brzo i ujednačeno klijanje, nicanje semena i normalan razvoj biljaka. Predsetvena priprema zemljišta izvodi se tanjiračama, drljačama, valjcima, kombinovanim setvospremačima i drugim oruđima za površinsku obradu zemljišta.

Objašnjava da je kvalitetna priprema zemljišta za setvu ona kada je površina ravna, a površinski sloj takav da je donji deo malo zbijen, a gornji rastresit, sitnomrvičast, odnosno kada je stvorena tvrda posteljica a mek pokrivač.

Na taj način se obezbeđuje bolji kontakt semena sa zemljom i bolji uslovi za upijanje vode iz donjih vlažnijih slojeva zemljišta, a mek pokrivač omogućuje setvu na ujednačenoj dubini, smanjuje otpor klici pri nicanju i sprečava isparavanje vode iz zemljišta. Predsetvena priprema zemljišta se izvodi na dubini oko deset centimetara. Tvrda posteljica se nalazi na dubini od tri do pet centimetara, a rastresiti setveni pokrivač je dubine tri do pet centimetara i služi za pokrivanje semena – precizira ona.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top