Pripadnici 246. bataljona ABHO pomažu meštanima Lučana i Požege

Postavljeno: 19.08.2021

Meštanima u selima u okolini Lučana i Požege, koji danima imaju problem sa vodosnabdevanjem, pomažu i pripadnici 246. bataljona ABHO iz Kruševca, koji je u sastavu Kopnene Vojske, Vojske Srbije. Ta kruševačka jedinica na ovaj način nastavlja praksu nesebične pomoći stanovništvu u Srbiji, tamo gde je najpotrebnije

– Pored svojih redovnih zadataka, od 12. avgusta, usled nestanka vode, uspostavili smo cisternama snabdevanje stanovništva opština Požega i Lučani pijaćom vodom, sa četiri automobil – cisterne za vodu, od po tri tone – saopšteno je iz 246. bataljona ABHO.

U opštini Lučani pripadnici te jedinice snabdevaju pijaćom vodom sela Tijanje, Lis, Markovica, Turica, Grab, Đerac i Puhovo, a u opštini Požega pijaćom vodom snabdevaju sela Visibaba, Godovik, Radovce i Rupljevo.

Tokom prvih šest dana ugroženom stanovništvu su uspeli da doture blizu 200 tona pijaće vode uz pređenih više od hiljadu kilometara.

– Pripadnici 246. bataljona ABHO bili su tokom prethodne dve decenije angažovani na dosta složenih, odgovornih i izuzetno zahtevnih zadataka, u kojima je pružena značajna pomoć ugroženom stanovništvu na teritoriji cele Srbije. Naš bataljon daje i daće uvek svoj maksimum po pitanju angažovanja ljudskih resursa i tehničkih sredstava, kako bi obezbedio optimalne uslove za život ugroženog stanovništva – napominju predstavnici te jedinice.

Podsetimo da je pomenuta jedinica prošlog aprila, tokom prvog talasa epidemije korone i vanrednog stanja, pomagala u dezinfekciji svih gradskih prostora te da je, osim u Kruševcu, bila angažovane na zadacima biološke dezinfekcije u najugroženijim gradovima i opštinama na teritoriji cele Srbije.

Podsetimo da su komanda i jednice 246. bataljon atomsko-biološko-hemijske odbrane (ABHO) stacionirane u Kruševcu te da njima pripadaju komandni vod, tri čete ABHO i vod za obezbeđenje od nuklearnih i hemijskih udesa.

Osnovni zadaci 246. bataljona ABHO su: organizovanje i sprovođenje posebnih mera protivnuklearnog, hemijskog i biološkog obezbeđenja jedinica Kopnene vojske i Vojske Srbije u toku izvođenja operacija, učešće u međunarodnoj vojnoj saradnji i multinacionalnim operacijama, pružanje pomoći civilnim vlastima u saniranju posledica prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća.

Bataljon ABHO formiran je 1. aprila 2007. godine preimenovanjem i preformiranjem 246. brigade ABHO u Kruševcu. Ta jedinica kao svoj dan obeležava 28. septembar jer je tog dana 1932. godine, na osnovu Uredbe ministra vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije, u Kruševcu počelo formiranje Barutanskog bataljona u okviru Zavoda „Obilićevo“. Bila je to prva regularna jedinica protivhemijske zaštite u srpskoj vojsci.

J.B.

Ostale vesti

back-to-top