Predsednici Privrednih komora Centralne Srbije razgovarali o saradnji i korona virusu

Postavljeno: 24.02.2020

Kruševačka Regionalna privredna komora bila je domaćin sastanka direktora regionalnih privrednih komora sa područja Centralne i Zapadne Srbije. Na sastanku su razmatrane mogućnosti daljeg povezivanja privrednika sa ovog područja i njihovog zajedničkog nastupa, ali i posledice koje po privredu ima korona virus, te načine na koje ih preduprediti

Predsednik Regionalne privredne komore Kruševac Predrag Vukićević je napomenuo da je ukupan spoljnotrgovinski sufici na području ovih komora prošle godine iznosio 600 miliona evra te da treba razgovarati o daljoj saradnji i povezivanju privrede na ovom području.

 – Prošle godine smo na nivou ovih komora organizovali zajednički odlazak na Opšti sajam u Tirani. Ove godine planiramo da takvu saradnju proširimo na odlazak na sajmove Mostaru i Celju – kazao je Vukićević.

Predsednici Regionalnih privrednih komora Kruševac, Kraljevo, Valjevo i Kragujevac razgovarali su i o potencijalima i izgradnji infrastrukture na Moravskom koridoru, o industrijskim zonama i parkovima, većoj upotrebi aerodorma Morava kod Kraljeva te o budućem korišćenju aerodroma Rosulje.

Na sastanku su razmatrane i moguće posledice koje privreda ovog kraja može da pretrpi zbog korona virusa, koji je doveo do smanjene proizvodnje u Kini. Negativni efekti mogu da nastanu i zbog širenja virusa u evropskim zemljama, posebno Italiji.

– Treba da podržimo privredu koja se u ovom  momentu suočava sa poteškoćama zbog smanjene proizvodnje u Kini jer nedostaju odredjene komponente, delovi. Za sada je došlodo zastoja u malom broju kompanija u Srbiji. U Kragujevcu  ne radi Fijatov pogon. Mi kao regionalne privredne komore treba da podržimo kompanije kod kojih postoji rizik da će dostizanje ciljeva biti ugroženo – kazao je predsednik Regionalne privredne komore Kragujevac Predrag Lučić.

Precizirao je da Komora treba da sačini spisak onih preduzeća koja imaju problem, koja su značajno uvozno zavisna te da utvrdi mogućnost zamene tog uvoza domaćim ili proizvodima iz nekog drugog kraja sveta. 

Lučić je kao posebno značajano u radu šet komora Centralne i Zapadne Srbije naveo aktivnosti koje će pomovisati investicione mogućnosti i potencijale na tom području kako bi omogućili dalji priliv stranih direktnih investicija i dalji rast privrede Centralne Srbije.

Saradnja šest regionalnih privrednih komora započela je pre godinu dana na inicijativu kruševačke RPK. Današnjem sastanku su prisustvovali predsednici komora Kragujevac, Kraljevo i Valjevo. Predstavnici Užica i Požarevca bili su sprečeni da dodju, ali će oni o zaključcima biti obavešteni.

J.B. 

Ostale vesti

back-to-top