Počelo izdavanje potvrda za oslobađanje od plaćanja participacije

Postavljeno: 27.02.2020

U kruševačkoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje počelo je izdavanje potvrda za oslobađanje od plaćanja participacije za 2020. godinu. Potvrde za 2019-tu prestale su da važe 21. februara, a prilikom podnošenja zahteva za ovu godinu potrebno je dostaviti dokaz o primanjima članova  porodice, isplaćenim mesec pre podnošenja zahteva

Kako bi im bile izdate nove potvrde, osiguranici moraju nadležnoj službi RFZO da dostave potvrde o visini primanja  za sve članove porodice , lične karte i zdravstvene knjižice.

Za one koji zahtev budu podnosili  tokom februara ove godine, primanja  po članu domaćinstva za januar moraju biti niža od 27.606, 40 dinara, a  cenzus po članu za mart koji se odnosi se na primanja u februaru , iznosiće 30.367,04 dinara.

Sa izdavanjem potvrda otpočelo se 24.februara,  s tim da zahtev za oslobađanje od plaćanja participacije može da se podnese do kraja ove godine. Građani koji ostvaruju ovo pravo, termin za podnošenje zahteva mogu zakazati dolaskom u filijalu RFZO ili pozivanjem kol centra filijale na broj 417 791.

Nova potvrda važiće do kraja ove godine, odnosno, do objavljivanja novog Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu.

Inače, ono što građane najčešće zbunjuje kod  dostavljanja dokaza o visini primanja je da li se ta  primanja odnose na realnu isplatu plate ili penzije u tom mesecu ili onu koja je “na papiru”. Kako saznajemo  u filijali Fonda, računa se samo ono što je isplaćeno, nevezano do toga da li je to samo deo ili cela plata ili penzija. Isto tako, ukoliko su u istom mesecu isplaćene redovna i zaostala plata ili penzija,  obe ulaze u prosek za taj mesec.

D.P.

Ostale vesti

back-to-top