Počela 31. Filozofsko književna škola

Postavljeno: 18.06.2021

„Srpski jezik u književnosti i filozofiji“ i „Istorija, tradicija, perspektive“ (650 godina od osnovanja grada Kruševca),  teme su ovogodišnje, 31. po redu  Kruševačke filozofsko književne škole, u čijem radu učestvuje 35 autora, a koja se organizuje danas i sutra u Gradskoj upravi i Beloj Sali Kulturnog centra 

Uz podsećanje da je prošlogodišnje zasedanje izostalo zbog epidemije korona virusa, predsednik Saveta Kruševačke filozofsko književne škole, Marko Nedić, kazao je Savet iz tog razloga odlučio da ovogodišnji skup ima dve teme.

– Obe teme na odgovarajući način obeležiće značaj i doprinos koji je Filozofsko književna škola tokom više od trideset godina aktivnog postojanja i rada, svojim temama, rezultatima, učesnicima i zbornicima radova proizašlim iz datih saopštenja, ponudila srpskoj kulturi, filozofiji, književnosti i društvu u celini– rekao je Nedić.

Govoreći o prvoj temi, Nedić je kazao da „srpski jezik kao ključni oblik komunikacije među ljudima u neposrednom životu, kulturi, književnosti, filozofiji, nauci, politici, društvenom ponašanju, poslednjih godina dobija sve važnije značenje, jer se u njemu i preko njega prelamaju neka od bitnih pitanja našeg postojanja, nacionalnog i kulturnog identiteta i aktuelnog života“.

Druga tema, kako je kazao, koja obuhvata ne samo činjeničnu nego i duhovnu sliku prošlosti i aktuelnog vremena i perspektive daljeg funkcionisanja društva i kulture, „u značajnoj je korespodenciji s prvom jer su njeni refleksi, posledice i mogućnosti daljeg delovanja na najjeposredniji način ugrađeni u savremene komunikacione sisteme i njihove oblike ispoljavanja  i odličivanja i u njihove intelektualne, etičke i egzistencijalne izazove i potrebe“.

– Nadamo se da će ovogodišnje zasedanje Škole, koliko teoretskim promišljanjima i tumačenjima književnih ostvarenja, jezičkih pojava, filozofskih ideja,veza s kulturnom i istorijskom tradicijom i perspektivama budućeg kretanja našeg društva, doprineti i da slika o značenju samog grada Kruševca i obeležavanju njegove značajne godišnjice od osnivanja, u našoj kulturnoj i istorijskoj tradiciji, u današnjem i budućem vremenu, bude sve prisutnija poručio je Nedić.

Violeta Kaplarević, direktroka Kulturnog centra Kruševac, podsetila je  da je Kruševačka filozofsko književna škola počela sa radom 1989.godine, kao nastavak Korčulanske filozofske škole, obogaćena učešćem brojnih književnih stvaralaca i intelektualaca.

– Kao prestižna kulturna manifestacija Kruševca i cele zemlje, Škola je svoj značaj potvrdila nizom relevantnih društvenih i stručnih tema koje su na njoj razmatrane i koje su svojim rezultatima doprinele razumevanju istorijskog, političkog, kulturnog i društvenog konteksta u kojem živimo i davanju mogućih odgovora za njega. Zato zbornici radova učesnika škole ostaju trajno duhovno svedočanstvo današnjeg vremena – kazala je Kaplarević. 

U ime Grada Kruševca, učesnicima je dobrodošlicu poželela gradonačelnica Jasmina Palurović, te izrazila nadu da će se kroz njihov stručni i stvaralački rad u okviru prve teme razmotriti sve mogućnosti i posledice koje srpski jezik ima, kao i upotrebu jezika u , kako je kazala, današnjem složenom društvenom, kulturnom, političkom i informativnom vremenu. 

– Druga tema, pored kulturnih, obuhvata i druge oblike društvenog života, istorijske prilike i promene, jezik, književnost, umetnost, filozofiju, religiju, nauku, folklor, politiku, graditeljstvo, nacionalni prostor i simboliku , kao i perspektive i mogućnosti daljeg razvoja  srpskog društva, njegove kulture, filozofije i književnosti u sadašnjosti i budućnosti. Ova tema sasvim prirodno se uklapa i u obeležavanje 650 godina od osnivanja grada Kruševca, značajnog datuma celokupne istorije i kulture srpskog naroda –rekla je gradonačelnica Palurović.

Na zadate teme, danas i sutra, radove će izložiti 25 učesnika- Zoran Avramović, Jana Aleksić, Jovan Babić, Pavle Bubanja, Godana Vlahović, Ljubiša Đidić, Stojan Đorđić, Bogomir Đukić, Bojan Jovanović, Slobodan Kanjevac, Mišo Kulić, Radivoje Kerović, Miloš Kovačević, Časlav Koprivica, Aleksandar Lukić, Sonja Milovanović, Marko Nedić, Zorana Opačić, Tomislav Pavlović, LJubomir Petrović, Miloš Petrović, Duško Prelević, Saša Radovanović, Saša Radojčić, Časlav Nikolić, Dušan Živković, Predrag Jašović i Milisav Gudović.

Nakon otvaranja skupa u Gradskoj kući u  popodnevnim satima organizovana su  izlaganja i diskusije, sa kojima će biti nastavljeno sutra (19.jun) prepodne od 9,30 do 12, popodne od 12,30 do 15 sati, u Beloj Sali Kulturnog centra.

D.P.  

Ostale vesti

back-to-top