Parlament privrednika o dobrom upravljanju i razvoju kompanija

Postavljeno: 14.02.2020

– Ideja o poslovanju i upravljanju je ideja o ljudskim resursima, o razvoju ljudi i razvoju karijera, i tu leži sva razlika u tome zašto neke organizacije prave bolji posao a neke druge ne – kaže Srđan Janićijević, osnivač i direktor Mokrogorske škole manadžmenta, predavač na tematskom sastanku Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore u Kruševcu, posvećenom temi „Upravljačke veštine u funkciji razvoja kompanije“

Tematski sastanak proširenog sastava Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Rasinskog okruga realizovan je kao neka vrsta interaktivne radionice, a učesnicima je ponudio odgovore na pitanja o međusobnoj uslovljenosti različitih nivoa organizacije, kakve vrste kompetencija moraju imati zaposleni a posebno menadžment, kakav je  uticaj poslovnog okruženja na poslovanje…

O tome kako se dobro upravlja, kako se razvija karijera pojedinaca i organizacija, zašto su neke organizacije uspešnije od drugih i uopšte kakva je uloga privrednih organizacija za jedno društvo, za jedan grad, govorio je Srđan Janićijević, osnivač i direktor Mokrogorske škole manadžmenta, iskusni biznismen i master biznis administracije.

Na jedno od najčešćih pitanja vezanih za dobro upravljanje: kako motivisati zaposlene u jednoj kompaniji, Janićijević je odgovorio da ima mnogo načina, a da su najvažniji sigurnost, osećanje pripadnosti, materijalna stabilnost, osećaj da vas neko vrednuje, da postoji neka vrsta reda napredovanja prema zaslugama i, na kraju, da se osećate u toj organizaciji kao da je vaša porodica. 

Srđan Janićijević, osnivač i direktor Mokrogorske škole manadžmenta

O poslovnom okruženju u kome naše kompanije rade, Janićijević kaže:

Mi nismo veoma razvijena privreda. Imamo velike nasleđene izazove iz prošlosti, ali sa druge strane postoji neki trend koji je bolji nego što bi moglo da bude u nekim sličnim ekonomijama našeg tipa. Moramo da razumemo da je kupovna moć naših ljudi niska, infrastruktura još mora da se gradi. Pesimista bi mogao da kaže da su to teški uslovi za rad, a optimista bi rekao da ima ogromnih šansi za unapređenje

Sednici parlamenta prisustvovala je i Nermina Ljubović, direktorka Direktorata Privredne komore Srbije. Ona je podsetila da parlamenti privrednika kao najviši organi regionalnih privrednih komora ulaze u četvrtu godinu svoga mandata, a da je Parlament privrednika Regionalne privredne komore Rasinskog okruga na čelu sa Anđelkom Atanacković uspeo da u prethodnom periodu odgovori na potrebe i zahteve privrednika ovog regiona. 

Parlamenti su do sada na svom dnevnom redu imali mnoga pitanja, a ono što bih posebno istakla je da su iz ovog parlamenta upućene brojne inicijative kako za izmenu propisa i unapređenje privrednog ambijenta, tako i brojne lokalne inicijative usmerene na otklanjanje prepreka sa kojima se privrednici suočavaju u svakodnevnom poslovanju – ocenila je Ljubović.

Na pitanje koji je procenat inicijativa koje se pokreću iz parlamenata doživeo uspešnu realizaciju, Nermina Ljubović kaže da je reč o oko 40 procenata podnetih inicijativa.

Nermina Ljubović, direktorka Direktorata Privredne komore Srbije

Zahvaljujući novom zakonu o privrednim komorama privrednici po prvi put praktično imaju mogućnost da učestvuju u postupku donošenja zakona od značaja za privredu i mera ekonomske politike i to čine upravo preko parlamenata pokretanjem ovih inicijativa. Od preko 100 pokrenutih inicijativa uspešno je realizovano njih 40-tak. Istakla bih tu Zakon o ulaganjima kopjim su izjednačeni domaći i strani investitori, zatim Zakon o dualnom obrazovanju koji je donet upravo na zahtev privrede kako bi se prevazišao problem nedostajućih kadrova, izmene Zakona o deviznom poslovanju, Zakon o privrednim društvima, a ono što je dnevno potrebno to su izmene carinskih propisa u smisliu donošenja svake godine novih uredbi kojima se ili  smanjuju ili potpuno ukidaju carine na niz sirovina pre svega u oblasti konditorske industrije – pojasnila je Ljubović. 

Direktorka Direktorata PKS najavila je i da će početkom aprila u RPK Kruševac biti održana radionica „Dijalogom do boljih poreskih rešenja“ koja privrednicima treba da pomogne da prevaziđu eventualne nedoumice sa kojima se susreću u primeni poreskih propisa, a i da da dodatna obrazloženja za niz već pokrenutih inicijativa za unapređenje ovih propisa.

Koristim priliku da privrednike pozovem na učešće na ovoj radionici, ali i da delegiraju teme za koje smatraju da bi im bile podrška u daljem poslovanju kako bismo preko parlamenata pristupili i njihovoj obradi – poručila je Nermina Ljubović.

N.B.

Ostale vesti

back-to-top