Otvoren Centar za socijalno preduzetništvo Udruženja „Evrokontakt“

Postavljeno: 27.12.2022

Kancelarija za podršku razvoju socijalnog preduzetništva, sa sedištem u Kruševcu,  predstavljaće specijalizovanu instituciju sa funkcijom podrške potencijalnim budućim i postojećim socijalnim preduzetnicima. Projekat sprovodi Udruženje građana “Evrokontakt”, a finansira Evropska unija.

Aktivnosti Centra biće usmerene kako  na potencijalne tako i  na već postojeće socijalne preduzetnike.

Potencijalni socijalni preduzetnici najčešće imaju kvalitetne poslovne ideje i inicijative, ali im je potrebna podrška u pokretanju i vođenju poslovanja. Sa druge strane, postojećim socijalnim preduzetnicima potrebna je podrška zajednice u promovisanju poslovanja, plasmanu proizvoda i usluga koje nude, umrežavanju i zajedničkom nastupu prema drugim zainteresovanim stranama, posebno prema institucijama sistema koje treba da kreiraju stimulativno okruženje na lokalnom nivou za razvoj socijalnog preduzetništva –  navode u “Evrokontaktu”.

Centar će biti središno mesto okupljanja svih zainteresovanih socijalnih preduzetnika i pokretač zajedničkih aktivnosti kao što su edukacije, radionice, promotivne aktivnosti, javno zagovaranje, te svih ostalih poslova od interesa za razvoj socijalnog preduzetništva u Kruševcu. Podršku radu Centra pružiće njegov Savet koji čini devet predstavnika svih sektora (javnog, poslovnog i civilnog) u lokalnoj zajednici.

Budući da ne postoje relevantni podaci o broju poslovnih subjekata koji posluju po modelu socijalnog preduzetništva u Kruševcu, Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac će sprovesti istraživanje sa ciljem utvrđivanja broja, strukture i potrebe za podrškom zajednice socijalnih preduzetnika u Kruševcu. Rezultati istraživanja predstavljaće osnovu za planiranje budućih aktivnosti Centra – navode u ovom udruženju.

Na osnovu rezultata sprovedenog istraživanja o socijalnom preduzetništvu, svim ovdašnjim poslovnim subjektima, koji posluju po ovom modelu, biće ponuđeno učešće na drugom po redu Mini-sajmu socijalnog preduzetništva u Kruševcu. Sa svim prijavljenim obaviće se sastanci, utvrditi njihove potrebe za izlaganjem proizvoda i usluga i obezbediti svi potrebni resursi.

Centar za socijalno preduzetništvo Kruševac radiće u prostorijama u Jugovićevoj 17/3, radnim danima, od 9 do 13 časova. Zainteresovani mogu da kontaktiraju Centar lično, putem telefona 063 7014630,  poštom, na navedenu adresu ili putem elektronske pošte [email protected].

Projekat „Kancelarija za podršku razvoju socijalnog preduzetništva Kruševac“ sprovodi Udruženje građana za podršku evropskim integracijama “Evrokontakt“. Inicijativa je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

D.P.

Ostale vesti

back-to-top