Održana druga radionica u okviru projekta “Na mladima sve(t) ostaje”

Postavljeno: 02.07.2021

U okviru projekta „Na mladima sve(t)ostaje“ organizovan je drugi deo četvorodnevnog treninga. U pitanju je projekat Udruženja “Okular” koji ima za cilj da poveća učešće mladih u procesima planiranja i donošenja odluka u opštini Ćićevac kroz motivisanje donosioca odluka za razvoj i unapređenje omladinske politike u Ćićevcu

Udruženje Okular nastojaće da informiše i edukuje mlade sa teritorije opštine Ćićevac o značaju uključivanja u omladinsku politiku, donosioce odluka o značaju participacije mladih i kreiranju uslova za njihovo aktivno učešće u procesima planiranja i donošenja odluka, zagovara osnivanje Kancelarije za mlade u opštini Ćićevac, poveća participaciju mladih u procesu izrade Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Ćićevac i zagovara izdvajanje budžetskih sredstava za mlade u opštini Ćićevac u skladu sa LAP-om za mlade.

S obzirom na nerazvijenost omladinske politike u opštini Ćićevac, nepostojanje Kancelarije za mlade, Lokalnog akcionog plana za mlade, Saveta za mlade i niskih budžetskih sredstava za programe mladih, projekat će, kroz uspostavljanje Virtuelne kancelarije za mlade, istraživanje o mladima i organizovanje treninga na temu omladisnke politike i aktivizma za mlade nastojati da poboljša položaj mladih u Ćićevcu.

Projekat se realizuje od 1. aprila do 31. oktobra 2021. godine, a podržan je u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ostale vesti

back-to-top