Odbornici usvojili budžet „težak“  3,6 milijardi dinara

Postavljeno: 25.12.2018

Planirani prihodi koji treba da se sliju u gradsku kasu za 2019. Godinu iznose 3,389 milijardi dinara i veći su u odnosu na izvorni budžet u prethodnoj godini za 189 miliona dinara, rekao je obrazlažući predlog budžeta za narednu godinu Miroljub Ćosić, pomoćnik gradonačelnice za ekonomski razvoj, investicije i finansije. Ovim sredstvima treba dodati i još najmanje 190 miliona dinara sredstava prenetih iz ove godine, mada će, prema Ćosićevoj oceni, u ovogodišnjem budžetu ostati možda i više od 300 miliona, zbog čega je najavio i rebalans novog budžeta već u prvim mesecima nove godine

Budžet za 2019. godinu, rekao je Ćosić u uvodnom izlaganju, bilo je lakše napraviti nego neke prethodne, zahvaljujući dosadašnjem radu ali i zato što grad beleži povećanje prihoda u svim stavkama.

– Imali smo povećane prihode iz svih izvora. Dobili smo puno sredstava preko projekta svih budžetskih korisnika, kulture, sporta, socijale, uspeli i Natu Veljković da vratimo na put i da posluje bez teškoća uz sredstva koja dobija od republike. Osim toga, mnoge investicije došle su sa strane. Primera radi, 650 miliona dinara došlo je samo za putnu infrastrukturu, tako da nismo morali da koristimo budžetska sredstva – rekao je on. Dodao je da su izvorni prihodi porasli za 6 odsto.

Prema Ćosićevim rečima, budžet je građen na zadatim parametrima, a oni su realni rast BDP-a od 3,5 odsto i inflacija od 2,4 odsto, te uvećanje mase sredstava za plate od 7 odsto za budžetske korisnike, kao i 9 odsto za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite.

Ono što je, po njegovom mišljenju najvažnije, jeste činjenica da Kruševac danas potpuno solventna i likvidna lokalna samouprava, jedna od retkih koja nema nikakvih dugovanja.

– 2012. godine nasledili smo 750 miliona dinara kreditnog zaduženja, a prošle godine vratili smo i poslednjih  35 miliona dinara duga – istakao je Ćosić.  

Kada je o rashodima reč, u njihovoj strukturi svi su dobili povećanje. A što se tiče investicija, u budžetu za 2019. planirano je 740 miliona dinara, što, uz sredstva predviđena za tekuće održavanje od 341 milion dinara ukupno iznosi 1,08 milijardi investicionih sredstava ili 32 odsto budžeta, što je povećanje od 13,5 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Inače, u strukturi prihoda izvorni iznose 809,5 miliona, trasferni iz Republike 511 miliona, porez na imovinu iznosi 488 miliona, a od prodaje zemljišta 255 miliona dinara.

Najveći izvor prihoda je porez na zarade koji je planiran na 1,2 milijarde dinara, što pokazuje, kako je konstatovao odbornik Aleksandar Ranković, da su u našem gradu povećani i broj radnih mesta i zarade.

Ranković je rekao i da je retkost da gradski budžet iznosi 30 miliona evra, da su budžetski prihodi realni, a posebno se osvrnuo na činjenicu da, i pored povećanja mase sredstava za plate, ona ne prelazi 26 odsto budžeta.  Budžet za 2019. godinu cenio je kao izbalansiran razvojni finansijski plan uz umerenu socijalnu komponentu.

Kritike na račun budžeta izneo je Milomir Marinković, odbornik Demokratske stranke koji je ocenio da je plan prihoda nerealan, te da su za „veliki deo budžeta nepouzdani izvori kao što je prodaja zemljišta“. –Realizacija ovih prihoda za devet meseci ove godine bila je oko 20 odsto tog plana. To znači da lokalna samouprava nije stvorila uslove za pouzdano investiranje – rekao je Marinković, dodajući da su prethodne vlasti ovoj ostavile stari aerodrom a da ona ne uspeva da je unovči.

Reagovala je gradonačelnica Jasmina Palurović.

– Ne mogu da ne odreagujem na konstatciju na aerodromu imamo nešto što ne možemo da prodamo, a ne vidi se Kromberg, Lidl, Nepi, nova ulica koja se gradi. Diskutujte o budžetu koji ima 31,9 odsto povećanja investicija – poručila je gradonačelnica odbornicima, a na Marinkovićevu opasku da sredstva koja očekujemo od Republike takođe nisu sigurna, te da  možda stignu samo zahvaljujući intervenciji Bratislava Gašića, Palurovićka je rekla:

– Naravno da smo dobili sredstva iz Republike za infarstrukturne investicije zahvaljujući Bratislavu Gašiću. I zahvaljujući tome i planiramo naredni budžet i planiramo povećane investicije. I raspodela tih investicija je ravnomerna. To vide svi koji dođu u naš grad a ne vide oni koji žive u Kruševcu, jer su se, izgleda navikli da bude lepo, sređeno, da ima asfaltiranih ulica, da ima osvetljenja.

U nastavku ove tačke odbornici su pojedinačno iznosili planirana sredstva za pojedine budžetske programe.

Inače, na početku ove, dvadesete sednice lokalnog parlamenta, po hitnom postupku na dnevni red je stavljeno je deset novih tačaka. Osim devet planova detaljne regulacije, na dnevnom redu se po hitnom postupku našao i predlog Statuta, što je predsednik Skupštine, Živojin Miloradović obrazložio činjenicom da Statut treba usaglasiti sa republičkim zakonodavstvom u zakonom predviđenom roku, a da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saglasnost na tekst ovog dokumenta dalo tek juče.

Što se planova detaljne regulacije tiče, njihovo stavljanje na dnevni red obrazloženo je značajem koji ova planska dokumenta imaju za razvoj grada.

Ostale vesti

back-to-top