Od danas počinje prijavljivanje za korišćenje paketa ekonomskih mera za pomoć privredi

Postavljeno: 13.04.2020

Vlada republike Srbije usvojila je pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom koronavirusa. Od danas (ponedeljak, 13. april) svi zainteresovani mogu da se prijave znjihovo korišćenje. O kojim merrama je reč, pod kojim uslovima i kako možete da se prijavite – više u tekstu koji sledi:

Vlada Srbije do sada je usvojila tri uredbe koje su već objavljene u službenom glasinu i počele da važe, a tiču  se odlaganja plaćanja tromesečnih poreza i doprinosa na zarade do početka 2021., prijave za direktna davanja u vidu tri neto minimalca (ukupno 90.000 dinara) za preduzetnike i zaposlene u mikro, malim i srednjim preduzećima, kao i na novčanu pomoć svim punoletnim građanima Srbije uplatom od po 100 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Takođe, usvojena je i uredba koja se tiče finansijske podrške preduzećima za održavanje likvidnosti, Reč je o kreditnim linijama Fonda za razvoj sa povoljnim uslovima otplate, a danas bi trebalo da bude objavljen i poziv Fonda za razvoj za pomoć privrednicima u održavanju likvidnosti.

Ko može da koristi ove mere:

– Svi privredni subjekti u privatnom sektoru pod uslovom da počev od 15. marta 2020. godine, pa do dana stupanja na snagu ove uredbe, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10 odsto. Ne računaju se zaposleni koji su zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre pomenutog datuma, ako se on završava u periodu od 15. marta 2020. godine, pa do stupanja na snagu ove uredbe (10. april).

– Pogodnosti iz ove uredbe mogu da koriste i preduzetnici koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije na dan  proglašenja vanrednog stanja, 15. marta 2020. godine, odnosno na dan proglašenja vanrednog stanja. Oni koji su registrovali firmu posle tog datuma, nemaju pravo na ovaj program.

Mere:

1. Odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade do 4. januara 2021. godine, nakon čega se ova obaveza može platiti u 24 rate.

Ako želite da koristite ovu meru, potrebno je da u prvom sledećem PPP-PD obrascu za plate, kliknete u kvadratić koji se nalazi pod brojem 1.4 i upišete: 4.1.2021.

2. Uplata po tri neto minimalca svakom zaposlenom (po 30.000 dinara)

Na njih imaju pravo: preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice, svi zaposleni u mikro, malim i srednjim prduzećima. Prvi minimalac biće uplaćen do polovine maja, a potom sukcesivno u junu i julu. 

Da bi iskoristili ovu meru preduzetnici treba da poreskoj upravi elektronski dostave naziv banke u kojoj žele da im bude otvoren namenski tekući račun za ta sredstva. Namenski račun otvara država

Poslodavci ne smeju da tri meseca nakon poslednje uplate smanjuju broj zaposlenih za više od  10 odsto. U protivnom, moraće da vrate ova sredstva.

Poslodavci imaju pravo da ovim minimalcima dodaju i svoja sredstva i tako isplate uvećanu zaradu. 

U okviru ove mere je i isplata 50 odsto zarade za zaposlene u velikim privrednim subjektima koji su dobili rešenje o otkazu.

3. Finansijska podrška privrednim subjektima za održavanje likvidnosti kroz povoljne kredite preko Fonda za razvoj.

Pravo na ovu pomoć imaju svi privredni subjekti koji ispunjavaju prethodne opšte uslove. Krediti su na 36 meseci, sa grejs periodom od 9 meseci do godinu dana i kamatom od 1 odsto godišnje.

Najmanji iznos kredita za preduzetnike je 200 hiljada, a za privredna društva 1 milion dinara. Najveći iznos je 10 miliona za preduzetnike i mikro preduzeća, 40 miliona za mala i  120 miliona dinara za srednja preduzeća. 

4. Isplata po 100 evra u dinarskoj protivvrednosti za svakom punoletnom građaninu/građanki.

Isplata će početi odmah po ukidanju vanrednog stanja, a namenske račune za nju otvaraće država.

Ostale vesti

back-to-top