O Romima i Romkinjama bez predrasuda

Postavljeno: 19.09.2020

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, organizovao je Kruševcu trodnevni seminar o jačanju kapaciteta lokalnih medija za izveštavanje o Romima i Romkinjama za novinare i lokalne nevladine organizacije koje se bave problematikom Roma. Na seminaru je izlagalo više predavača, koji su vežbama i kroz diskusiju sa prisutnima razmatrali ovu složenu temu

Slaviša Milenković iz Centra kaže da je ovo jedini projekat ove godine koji se odnosi na stručno usavršavanje tog tipa. Posebno je istakao važnost lokalnih medija, koji za razliku od nacionalnih, tretiraju romsku populaciju kroz različite projekte. 

Ovoga puta smo želeli da napravimo analizu trenutnog stanja i da dođemo do nekih ideja i smernica kako raditi ubuduće. Smatramo da je lokalnim medijima lakše da izveštavaju o romskoj populaciji jer imaju u svojim sredinama više atraktivnih sadržaja, životnih priča ali i tema koje se mogu analitički obraditi – rekao je Milenković.

Turkijan Redžepi, novinar, akivista, glavni i odgovorni urednik portala RomaWorld.rs, rekao je da od mejnstim medija koje se bave informisanjem o romskoj zajednici i za romsku zajednicu postoje redakcije u Vojvodini, kao i na Radiu Beograd, emisija Romano Them, a od lokalnih medija izdvojio je rad portala Romski medijski servis (Beograd) Romaworld (Niš) i Rominfomedia (Leskovac).

– Kada se piše o Romima u medijama, treba poznavati neke činjenice, imati predznanje, ko su oni, od kada su u Srbiji i šta su učinili za nju, kolike su žrtve dali tokom svih ratova koji su se vodili. Kada jedan novinar ima predzanje, on može da piše bez predrasuda i stereotipa – navodi Redžepi. 

Nadežda  Budimović, glavna i odgovorna urednica novina Grad, članica Izvršnog odbora NUNS-a, održala je sa prisutnima praktičnu vežbu, na kojoj su zajednički analizirani dobri i loši primeri prakse u izveštavanju o Romima. Nadežda je uz brojne savete za etičko izveštavanje posebno naglasila ulogu koju mogu imati neadekvatne fotografije u stvaranju stereotipa.

– Treba neprestano da preispitujemo svoje stavove, da razumemo odakle dolaze stereotipi i da nađemo adekvatan način da ih eliminišemo – nadovezala se Snežana Živković, espertkinja za romska pitanja, potpredsednica Organizacije za prava Romkinja “Romani cikna”.

Snežana je u svom predavanju posebno istakla da treba što više razgovarati sa ljudima o njihovim problemima, a ne sa onima koji tumače njih i njihove probleme.

Na seminaru je govorio i Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta Roma u Srbiji, rekao je da lokalne samouprave moraju da preuzmu veću odgovornost kada su u pitanju Romi, ali da je taj proces otežan zbog nedovoljnih kapaciteta. Nakić se složio da Romima treba pružiti veću medijsku pažnju, ali je napomenuo da fokus ne mora uvek biti na problemima.

– Danas je kultura skrajnuta, a to je naše najjače sredstvo protiv stereotipa i diskriminacije. Romi kao narod bogate i zanimljive kulture imaju šta da ponude.

Na seminar je pozvano 70 lokalnih medija, ali dobar deo njih se nije odazvao, delimično zbog korone, a delimično i zbog malih kadrovskih kapaciteta lokalnih redakcija. Ipak, svim redakcijama će sa seminara biti prosleđen kompletan materijal sa seminara, što im može koristiti u budućem radu. Pozvane su i nevladine organizacije, među njima u romske kojih je takođe bilo u malom broju.  

-Nažalost, dosta romskih organizacija je u statusu mirovanja, jer nisu potpuno aktivne, što je dotatni problem i možda još jedna tema za istraživanje novinara- Zaključio je Milenković.

M.S.

Ostale vesti

back-to-top