“Lomnički kiseljak” – zaboravljeno izvorište mineralne vode

Postavljeno: 19.10.2020

Izvor mineralne vode koja je tridesetih godina prošlog veka flaširana i izvožena u gotovo sve zemlje Evrope, decenijama unazad je zagađen, a zbog lekovitosti koja joj se od ranije pripisuje, mnogi koriste ovu vodu i dalje za piće. Da se izvorište može sanirati i privesti nameni, kažu stručnjaci, a nadležni tvrde da je pitanje uređenja na izvestan način već pokrenuto

Danas neupotrebljiv izvor mineralne vode u Lomnici, još krajem 19. veka otkrio je lekar \oka Marković, a veruje se da su za njega znali još stari Rimljani. Marković je tada napravio ambulantu u blizini izvora, izgradio i kuće, te lečio ljude koristeći vodu koja je, kako su pokazale stručne analize rađene davne 1905. godine, lečila čak šesnaest bolesti.

Jugoslovenski “Viši”

Od doktora Markovića vodu je zakupio i eksploatisao baruxija Pavle Petrović, kasnije braća Gojković, potom i izvesni Radoš Nedić iz Beograda, a kako je potražnja rasla a domaće tržište postalo tesno, trgovci su se dosetili i pozvale stručnjake iz Londona koji su Lomnički kiseljak ocenili vrlo visokom ocenom, a na njihov predlog, voda je dobila naziv “Jugoslovenski Viši”. Kapacitet vode bio je 1.500 litara dnevno, a osim što je bila izuzetno tražena širom naše zemlje, prodavala se i širom Evrope.

Poslednji privatni vlasnici u prošlom veku, porodica Rajković, planirali su da na ovom mestu naprave banju, ali im je planove poremetio Drugi svetski rat. Voda i zemljište su nacionalizovani, a što je zapravo bio početak kraja velikih ideja. Rajkovići, kako nezvanično saznajemo, nisu tražili obeštećenje, tako da ovo zemljište nije ni bilo predmet restitucije.

Od izvorišta do smetlišta

Izvorište je tokom poslednjih nekoliko decenija doživljavalo uspone i padove, zakupljivala su ga razna preduzeća, u određenom periodu vodu je eksploatisala i TURO @upa, u nekom trenutku vlasništvo je prebačeno i na tadašnji Fond narodne odbrane, da bi devedesetih godina prošlog veka odlukom države ono vraćeno gradu. Smanjivali su se vlasnici, a zapravo niko ništa već decenijama nije ozbiljno uložio u nekada nadaleko poznat izvor lekovite vode.
Tako je i došlo do toga da je mesto na kome se voda flaširala i izvozila širom Evrope i koje je nekada posećivalo na desetine hiljada ljudi, postalo smetlište, sve do nedavno kada je prostor oko bunara očišćen i uređen, ali ne i saniran. ^isto je danas oko bunara, ali ne i u bunaru.

Da se do 2013. godine radila analiza lomničke kisele vode, ali da se prestalo onda kada se više nije radio monitoring i na svim ostalim prirodnim izvorištima na području grada Kruševca, kažu u kruševačkom Zavodu za javno zdravlje.

– Lomnička mineralna voda ima odličan hemijski sastav, ali je mikrobiološki neispravna, a uzrok neispravnosti su bakterije indikatori fekalnog porekla. Ovo izvorište ima dobar potencijal, može da se sanira i privede nameni – tvrde u Zavodu.

Meštani kažu da vodu koja je već godinama neispravna, mnogi i danas koriste za piće, da dolaze i ljudi sa strane, neki čak i sa cisternama.
-Betonske kace u bunaru koje su nekada bile drvene, napukle su i voda je od tada bakteriološki neispravna. Kako se kao takva ne bi koristila, bunar je prekriven, ali ljudi i dalje dolaze, otvaraju ga i uzimaju vodu. Više puta do sada smo tražili pomoć lokalne zajednice da se bunar sanira i privede nameni- kažu meštani Lomnice, dodajući da ne znaju ko je uredio prostor oko bunara, te da im je nepoznanica i ko je danas vlasnik parcele na kojoj se nalazi izvor lekovite vode, ali da veruju da je to ipak grad.

Nije vlasništvo grada, ali…

Da parcela u Lomnici na kojoj se nalazi bunar sa izvorskom vodom ipak nije u vlasništvu grada, tvrde nadležni.

– Izvorište se nalazi na parceli 683 koja je u privatnom vlasništvu. Ispitivanjem smo došli do zaključka da izvorište nije evidentirano u katastarskom operatu – kažu u Gradskoj upravi.

Navode i to da je uvidom u prostorni plan, utvrđeno da je za to područje planirana izrada Plana detaljne regulacije, koja će bliže definisati status izvorišta.

– Grad Kruševac je doneo odluku o izradi Plana detaljne regulacije „Etno selo „ Lomnički kiseljak“” u Velikoj Lomnici, gde se nalazi jedan od istraženih izvora sa balneološkim svojstvima koji je u ranijem periodu bio u eksploataciji. Primenom principa održivog razvoja kroz racionalno planiranje zemljišta sa aspekta urbane ekonomije, sa maksimalnim iskorišćenjem prirodnih potencijala ostvariće se kontinuirani razvoj područja. Na ovaj način pruža se mogućnosti za razvoj poslovnog, zdravstvenog i ruralnog turizma – navodi se u odgovorima našem listu.

Na pitanje kada će biti izrađen Plan detaljne regulacije, u Gradskoj upravi kažu da se ne zna tačno, ali da bi trebalo “u dogledno vreme”. Hoće li tim planom potvrditi i važnost ovog izvorišta čiji je kvalitet još pre sto godina prepoznat od strane evropskih stručnjaka, ostaje da se vidi.

Možda je nedavno uređenje prostora oko bunara dobar znak i možda će Lomnički kiseljak ponovo biti omiljeno izletište za mnoge ali i mesto odakle će se lekovita voda odvoziti širom Evrope. S obzirom na to da se ubrzano ulaže u izletište na Jastrepcu, a da je na putu do te planine i ovo izvorište, čini se da neki planovi sa njim svakako postoje.

D.P.

Tekst je deo projekta “Sačuvajmo alternativna izvorišta pitke vode” koji su finansijski podržali Grad Kruševac i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Ostale vesti

back-to-top