„Kupujmo odgovorno u Kruševcu“ – kampanja za razvoj socijalnog preduzetništva

Postavljeno: 27.06.2024

Glavna ideja kampanje jeste povezivanje socijalnih preduzeća sa potencijalnim kupcima njihovih proizvoda i usluga iz javnog i poslovnog sektora. Projekat se realizuje od strane Udruženja građana „Evrokontakt“, a uz podršku Evropske unije i Grada Kruševca

Iz Evrokontakta poručuju da su glavne poteškoće socijalnih preduzeća pronalaženje kupaca za njihove proizvode.

– Socijalna preduzeća imaju znanja i veštine da naprave određene proizvode, ali teško taj proizvod pronađe put ka tržištu. Zbog toga smo tokom ovog projekta razvili više alata koji će nam pomoći u  tome. Prvenstveno mislim na katalog proizvodnih socijalnih preduzeća iz Kruševca koji bi trebalo da posluži kao ilustracija svega onog što ta preduzeća nude i gde bi određeni privredni subjekti mogli da uspostave saradnju sa njima – rekao je predsednik Udruženja „Evrokontakt“, Nenad Krstić.

Krstić smatra da bi u narednom periodu sama saradnja trebalo da se razvije, jer socijalna preduzeća imaju dodatni benefit za zajednicu, prvenstveno u vidu zapošljavanja pripadnika socijalno ugroženih grupa. Upravo se oni smatraju kranjim korisnicima projekta koji će imati koristi od razvoja socijalnog preduzetništva u Kruševcu i možda naći zaposlenje ili čak samozaposlenje kao socijalni preduzetnici.

– Kampanja nosi naziv „Kupujmo odgovorno“ baš zbog toga jer je kupovina od socijalnih preduzeća odgovorna kupovina. Kada od njih kupimo određeni proizvod, znamo da će deo tih sredstava pomoći u rešavaju nekih problema u zajednici u kojoj živimo – naveo je Nenad Krstić.

Socijalno preduzetništvo se razlikuje od klasičnog poslovanja po tome što pravna lica koja steknu status socijalnih preduzeća po Zakonu o socijalnom preduzetništvu, svojom registracijom preuzimaju zakonske obaveze koje uređuju određene vidove poslovanja. Tako socijalna preduzeća minimum 50 odsto svog profita odvajaju u posebne svrhe.

– Sredstva mogu da se ulože kako bi se rešili određeni problemi socijalno ugroženih grupa, ali tim sredstvima mogu da se namire potrebe zajednice u oblasti ekologije, kulture i drugih neprofitabilnih aktivnosti. Time je društveni uticaj socijalnih preduzeća na lokalnu zajednicu jedan od bitnih komponenti – istakao je predsednik Evrokontakta.

Kampanja „Kupujmo odgovorno u Kruševcu“ je pokrenuta u aprilu i aktivno će se sprovoditi do kraja avgusta. Za to vreme će se organizovati određeni broj sastanaka između socijalnih preduzeća i potencijalnih kupaca kako bi došlo do nekog vida saradnje.

– Nameravamo i nakog projekta da nastavimo sa samom akcijom kako bi ljudi koji su nadležni za nabavke u svojim firmama i institucijama prepoznali kvalitet projekta i socijalnog preduzetništva. Nedavno smo imali i okrugli sto na temu socijalnih javnih nabavki kao nedovoljno iskorišćenog zakonskog mehanizma za nabavku od socijalnih preduzeća – rekao je Krstić.

Udruženje „Evrokontakt“ se od 2017. godine bavi promocijom socijalnog preduzetništva kako bi se ovaj poslovni model što više razvio u Kruševcu i okolini. S tim u vezi, u avgustu će organizovati treći mini-sajam socijalnih preduzeća gde će se svi naći na jednom mestu kako bi lakše rešili poteškoće koje imaju u poslovanju.

N. L.

Ostale vesti

back-to-top