Kruševac, Brus i Blace potpisali sporazum o postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda

Postavljeno: 04.03.2021

Međuopštinski sporazum o saradnji i načinu upravljanja i održavanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Brus i Blace, konačno je danas potpisan u Rasinskom upravnom okrugu. Ovim sporazumom se finalizira trogodišnji projekat za zaštitu jezera Ćelije od ulivanja otpadnih voda iz Rasine i Blatašnice, a JKP Vodovod Kruševac dobija “zeleno svetlo” da, pod ugovorom predviđenim uslovima, upravlja i održava buduća postrojenja za preradu otpadnih vode opština Brus i Blace

Potpise na Sporazum kojim se konačno stvaraju uslovi za izgradnju i održivi rad postrojenja u Brusu i Blacu stavili su gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović i predsednici opština Brus i Blace, Valentina Milosavljević i Ivan Burgić.

Govoreći o značaju projekta za čitav Okrug, načelnika Rasinskog upravnog okruga, Branislav Vesića, kazao je da će njegovom realizacijom konačno biti rešen veliki ekološki problem za stanovnike sve tri opštine, te da će se izgradnjom Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, smanjiti zagađenje jezera „ Ćelije“ i obezbediti zdrava pijaća voda za brojne konzumente.

Gradonačelnica Palurović kazala je da osim realizacije konkretnih ciljeva ovog projekta, bitno i podsticanje, odnosno ostvarivanje međuopštinske saradnje i udruživanja i na drugim poljima, te da ovo može poslužiti kao primer dobre prakse integrisanja lokalnih samouprava i u drugim oblastima od javnog interesa za građane.

Potpisivanju Sporazuma prethodila su dva dokumenta koje su tri lokalne samouprave potpisale početkom prošle godine: Memorandum o razumevanju o zaštiti i održivom korišćenju jezera Ćelije i Pismo o namerama o uspostavljanju međuopštinske saradnje u komunalnoj delatnosti sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Kruševcu, Brusu i Blacu.

Sva ova dokumenta, uključujući i Sporazum, plod su regionalnog projekta sa čijom je realizacijom, uz podršku Republike i KFW banke, grad Kruševac, uz uključenje opština Brus i Blace otpočeo 2018. godine.

Projekat je pokazao da optimalan model buduće regionalne saradnje podrazumeva da se opštine Brus i Blace usaglase sa Gradom Kruševcom, koji na svojoj teritoriji već izgradio i stavio u rad sopstveno postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda , te da Grad Kruševac, posredstvom svog Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod – Kruševac“, preuzme i upravljanje i održavanje postrojenja za prečišćavanje voda i u opštinama Brus i Blace.

JKP Vodovod Kruševac će o tim poslovima, pod uslovima predviđenim Sporazumom, potpisati pojedinačne ugovore sa JKP “Rasina” u Brusu i Javnim komunalnim preduzećem “Blace” u Blacu.

Foto: krusevac.is.gov.rs

Ostale vesti

back-to-top