JKP “Kruševac“ proslavilo 70 godina rada i postojanja

Postavljeno: 20.11.2018

U prisustvu brojnih gostiju svečano je obeležen veliki jubijej Javnog komunalnog preduzeća „Kruševac“, formiranog davne 1948.godine. Od zaprežnih kola i kobile Mice, kako su se u prvim godinama poslovanja obavljale usluge, JKP je danas preraslo u kompleksno i moderno preduzeće , sa širokim spektrom usluga

JKP „Kruševac“ pod sadašnjim nazivom posluje od 1989.godine, a osnovano je kao Gradsko komunalno preduzeće pre sedam decenija, kada se usluga odvoženja smeća obavljala pomoću zaprežnih kola i to samo u užem gradskom jezgru. Od oko 7.000 korisnika, koliko ih je  tada bilo, usluge JKP danas koristi više od 102.000 stanovnika, sa tendencijom da se iznošenjem smeća obuhvati i ostalih oko 25.000 stanovnika, odnosno, 7.700 domaćinstava.

– Iz tadašnjeg Gradskog komunalnog preduzeća izrodila su se sva današnja javna preduzeća u Kruševcu i u tom smislu mi imamo titulu najstarijeg javnog preduzeća na teritoriji našeg grada. U međuvremenu se naša delatnost širila od, u to vreme na primitivan način iznošenja smeća kobilom i zaprežnim kolima, preko osnivanja Radne jedinice „Zelenilo“, potom i radnih jedinica „Pogrebne uluge“, „Reciklaža“, Zoohigijenske službe i Javne rasvete. Danas poslujemo kao jedno moderno preduzeće koje se trudi da svih 365 dana u godini, 24 sata, odgovori adekvatno na zahteve svih građana – kazala je Snežana Radojković, direktorka JKP „Kruševac“, nakon što je gostima prikazan dokumenatrni filma o istorijatu ovog javnog preduzeća koje danas zapošljava 265 radnika.

Govoreći o osnovnoj delatnosti ovog preduzeća, Radojkovićka je kazala  da pored sakupljanja i deponovanja smeća, RJ „Čistoća“ radi i na čišćenju i pranju javnih površina, trotoara i kolovoza, kao i na  uklanjanju divljih deponija, te da zimska služba u periodu od 15.novembra do 15. marta održava i čisti trotoare, pešačke staze, autobuska stajališta, prilaze školama, vrtićima i domovima zdravlja.

Radojkovička se posebno osvrnula  na planove i ciljeve vezano za odlaganje otpada na deponiji u Srnju gde se, kako je kazala, godišnje odveze oko 46.000 tona smeća.

– Manja količina otpada odvozi se u Reciklažni centargde se vrši sortitanje i baliranje, a zatim preko ovlašćenih operatera dalje odvozi na reciklažu. Uvođenjem primarne selekcije otpada na mestu nastanka i reciklažnih ostrva koja su postavljena na teritoriji Grada, u planu je da se procenat reciklaže poveća na 25 odsto, čime će se smanjiti i količine otpada koje se trajno deponuju na deponiji u Srnju – rekla je ona.

U sklopu reciklaže, kako je istakla,  JKP „Kruševac“ ima u planu i uvođenje odvajanja biorazgradivog otpada, u početku prikupljenog sa zelenih i parkovskih površina, kasnije i kroz odvajanje organskog otpada iz domaćinstava, a čime bi se količina otpada koji se trajno deponuje u Srnju smanjila na 25.000 tona godišnje.

– Krajnji cilje je da se 50 odsto od ukupno stvorenog otpada reciklira, a da se ostatak trajno deponuje na buduću regionalnu deponiju, gde će se deponovati smeće i iz drugih lokalnih samouprava – rekla je ona, istakavši  da se uvođenjem reciklaže pre svega ostvaruje značajan ekološki efekat, ali i značajna ekonomska isplativost.

Navodeći ostale usluge koje obavlja ovo preduzeće, direktorka je kazala da  RJ „Zelenilo“,uz redovno nodržavanja javnih zelenih površina, ima i proizvodnju cveća i sadnog materijala, te prodaju saksijskog i rezanog sveća i dekorativnog programa. „Zelenilo“ održava trgove i skverove na površini od 35.000 kvadrata, pet parkova na površini od 235.000 kvadrata, te zelene površine u naseljima na preko 200.000 kvadrata. Za svoje i potrebe grada, kao i za prodaju trećim licima, u staklenoj bašti proizvede od 200.000 do 400.000 sadnoca sezonskog rasada.

JKP „Kruševac“ vrši i usluge održavanja oba gradska groblja, zaduženo je i za održavanje kompletne javne rasvete na teritoriji Grada, a angažovano je i na postavljanju  dekorativne novogodipšnje rasvete.

Od 2006. godine, u okviru ovog preduzeća posluje  i Zoohigijenska služba, sa sedištem u Srnju gde se nalazi prihvatilište za smeštaj  200 napuštenih pasa, na površini od 1.500 kvadrata.

Zoohigijena je bola tačka svakog grada pa i našeg, jer s  jedne strane morate da obavljate bezbedonosnu, s druge humanu delatnost. Trudimo se da pomirimo te dve  strane i da na taj način odradimo posao maksimalno -kazala je Radojkovićka, dodajući da se trenutno radi na proširenju prihvatilišta od 250 kvadrata, čime će se steći uslovi za smeštaj još  50 pasa.

Govoreći o investicijama koje su obeležile prethodni period, Radojkovićka je rekla da se trenutno najveće investicije odnose na uređenje gradskih grobalja, te da se u skladu sa mogućnostima investira i u novu opremu i vozila.

– Možemo da se pohvalimo da nosimo titulu jednog od najčistijih i najuređenijih gradova u Srbiji i trudićemo se da taj trend i zadržimo– poručila je Radojkovićka, dodajući na kraju i to da Grad Kruševac, kao  osnivač ovog javnog preduzeća, daje maksimalnu podršku razvoju JKP „Kruševac“.

Na svečansoti upriličenoj povodom 70 godina rada i postojanja JKP „Kruševac“, dodeljene su i zahvalnice preduzećima i ustanovama. U ime Grada Kruševca, zahvalnicu je primila gradonačelnica Jasmina Palurović, koja je tom prilikom kazala da ovo perduzeće zauzima značajno mesto među lokalnim preduzećima, te da je sedam decenija postojanja samo jedan od pokazatelja kvaliteta i održivosti ovog preduzeća.

Današnjoj svečanosti prisustvovao je i državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, Boban Kostić, koji je na čelu ovog preduzeća bio u 2012. do 2017. godine.

Ostale vesti

back-to-top