Istražujemo poreklo imena sela: Kapidžija – srednjovekovna radionica za izradu kapa

Postavljeno: 24.07.2022

Na uskim dolinskim stranama Gaglovske reke, s obe strane puta Kruševac – Pojate, pet kilometara istočno od Kruševca, nalazi se Kapidžija, prigradsko naselje zbijenog tipa. Geografska enciklopedija navodi da se atar prostire na površini od 476 ha i da po aktuelnom GUP-u Kruševca iz 2000. godine pripada njegovoj urbanoj teritoriji sa kojom je skoro spojena. Poslednje informacije, iz 2011. godine, govore da je naselje brojalo 1.563 stanovnika, a legende, koje je Zdravko Kostić sačuvao od zaborava, govore nam kako je dobilo ime.

Poreklo imena ovog srednjovekovnog naselja treba tražiti u prošlosti, u vremenu kneza Lazara. Tada su se na ovom prostoru nalazile svojevrsne radionice za izradu odela za vojsku, koje su, između ostalog, šile i proizvodile kape, poznate po svojoj autentičnosti širom tadašnje Moravske Srbije.

Prema predanju, kneževi vojnici su prilikom kontrola najviše obraćali pažnju upravo na te kape, koje su im pomagale u hvatanju diverzanata. Prvobitno, selo je po unikatnim kapama dobilo ime Kapedžija, a kasnije je preimenovano u Kapidžija.

J.A.

 

Ostale vesti

back-to-top