Isplata socijalnih davanja na osnovu ranije donetih rešenja

Postavljeno: 14.04.2020

Korisnici kojima je pravo na socijalna davanja isteklo 15.marta i kasnije, to pravo produžava se na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno, dok traje vanredno stanje

U borbi protiv širenja korona virusa, jedna od mera koju je usvojila Vlada Srbije je da se korisnicima socijalne pomoći, dečijih dodataka i naknade zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, to pravo produži na osnovu ranije donetih rešenja.

Po isteku vanrednog stanja, korisnici socijalnih davanja u obavezi su da podnesu zahtev u roku od 30 dana, a radi osnaživanja donetih rešenja.

D.P.

Ostale vesti

back-to-top