Intervju sa Ursulom Lojbli: Nov strateški okvir za saradnju sa Srbijom

Postavljeno: 18.04.2018

Švajcarska nastavlja da podržava Srbiju i njene institucije, civilno društvo i privatni sektor u oblastima koje je podržala i u prethodnom četvorogodišnjem periodu. U pitanju su tri glavne oblasti u koje spadaju upravljanje, ekonomski razvoj i zapošljavanje, kao iodrživa energija i otporni gradovi. Programom podrškeobuhvaćeni su i Kruševac, Brus, Trstenik i Varvarin – kaže Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju u Republici Srbiji, najavljujući novu švajcarsku Strategiju za saradnju sa Srbijom 2018-2021. godine

Nov strateški dokument je zapravo naš četvorogodišnji plan rada koji treba da ostvarimo u okviru švajcarsko-srpske razvojne saradnje. Naša vizija je razvijena, demokratska i ekonomski stabilna Srbija. U sledeće četiri godine ćemo raditi na tome, zajedno sa našim srpskim partnerima, na nacionalnom i lokalnom nivou.

Ursula Lojbli, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju u Republici Srbiji

*Bilateralna saradnja naše dve zemlje je, čini se, stabilna, dugotrajna i bez trzavica. Kako je Vi ocenjujete?

-Švajcarsko-srpska saradnja čvrsta je i stabilna, utemeljena je na međusobnom poverenju, poštovanju, kao i na uvažavanju međusobnih razlika. Mi smo susedi iako se teritorijalno ne graničimo. Pošto i jedni i drugi živimo u Evropi koja je naš zajednički životni prostor, mi smo komšije. A dobar komšija je vrednost sama po sebi. Za švajcarsku državu međunarodna zajednica jeste duboko međupovezan i međuzavisan sistem. Zbog toga smo veoma posvećeni regionu Zapadnog Balkana i Srbiji koja nam je u fokusu kao jedan od  glavnih faktora regionalnog mira, stabilnosti i prosperiteta. Poseban kvalitet saradnji sa Srbijom daje i činjenica da preko 200 000 stanovnika u Švajcarskoj ima  srpsko poreklo. To je značajan procenat ako znamo da u Švajcarskoj živi ukupno 8 miliona ljudi. Srpska dijaspora značajno doprinosi ukupnom ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, što ozbiljno uzimamo u obzir. Istovremeno, što retko ko zna, u Srbiji je prisutno i aktivno oko 500 švajcarskih kompanija i naš je interes da one posluju u stabilnom političkom, ekonomskom i društvenom okruženju. Zbog svega navedenog naša je podrška zasnovana na kontinuitetu jer želimo da budemo pouzdan i kredibilan partner Srbiji.

* Dokument Strategije zvanično je predat predsednici Vlade Srbije.  Da li je i kreiran u saradnji sa Vladom?

Tako je. Početkom marta zamenica državnog sekretara spoljnih poslova Švajcarske Konfederacije, Kristina Marti Lang svečano je u Vladi Srbije uručila Strategiju premijerki Republike Srbije, gospođi Ani  Brnabić. Za nas je ovaj dokument putokaz kako ćemo sarađivati sa svim zainteresovanim stranama u cilju što efikasnijeg rada na zadacima koje smo postavili. Važno je da kažem da Švajcarska strategija saradnje sa Srbijom prati prioritete Vlade Srbije u procesu evropskih integracija jer cilj nam je da pomognemo tamo gde je pomoć potrebna. Iz tog razloga i sama izrada dokumenta  izvršena je u bliskoj saradnji i kroz konsultacije sa srpskom stranom. Strategiju će sprovoditi Švajcarska kancelarija za saradnju koja je deo ambasade Švajcarske u Republici Srbiji. Inače, dokument je zajedničko delo Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO)

*Kakva je dosadašnja saradnja Švajcarske kancelarije sa Kruševcom i okolnim opštinama?

-Na veoma visokom i intenzivnom nivou. Uspostavili smo stabilnu saradnju i komunikaciju sa svim lokalnim samoupravama u Rasinskom okrugu. Osim u Kruševcu, sprovodimo projekte i u Brusu, Trsteniku i Varvarinu.

Konkretno u  Kruševcu intenzivno radimo, pre svega u oblasti ekonomskog razvoja i zapošljavanja mladih i u oblasti upravljanja. Kroz projekat „Znanjem do posla (E2E)“, u Kruševcu smo usmereni na zapošljavanje 55 mladih prestupnika iz VP doma, kao jedne od teže zapošljivih grupa. Izuzetno smo posvećeni ideji inkluzije i uključivanju svih ranjivih grupa u širu zajednicu, naročito u ekonomski razvoj. To je naša politika u svim državama gde smo aktivni kao partner i donator. Smatramo da je podrška ranjivim grupama i ljudima na margini jedan od najboljih pokazatelja koliko je neko društvo demokratsko i pre svega odgovorno prema svojim građanima. Kroz ovaj projekat sprovodi se i karijerno savetovanje opšte populacije mladih u Kruševcu. U saradnji sa četiri privatne kompanije radimo na obuci 50 mladih ljudi za sledeće obrazovne profile: zubni tehničar, krojač, tehničar za gume i knjigovođa, od kojih za poslednji dodatno radimo u partnerstvu sa Privrednom komorom Kruševca.

U saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Švajcarska podržava upravu Kruševca, Aleksandrovca i Varvarina kako bi se unapredili kapaciteti zaposlenih službenika i podigli standardi za internu reviziju. Cilj ovog projekta je da se opštinama pomogne kako bi efikasno, transparentno i odgovorno raspolagale javnim sredstvima. Za ukupnu reformu javne uprave koju predano sprovodi Vlada Srbije  veoma je značajno uvođenje potpunog reda u javne finansije, što želimo da podržimo sa naše strane. Projekat se sprovodi na čitavoj teritoriji Srbije i ima vrednost od 1,3 miliona eura.

Kruševac je izabran zajedno sa još tri grada da bude uključen i u program energetske efikasnosti u upravljanju energijom. Kroz ovaj projekat Švajcarska želi da pomogne izabranim opštinama da upravljaju izvorima energije i da kroz veću energetsku efikasnost u javnoj infrastrukturi i objektima (pretežno školskih objekata), utiče na sveukupno ekonomično ali i zdravije korišćenje izvora energije. Izabrane opštine će moći da konkurišu i za Evropsku nagradu za energiju. Projekat je u ovom trenutku u početnoj fazi ali očekujemo intenzivan rad sa nadležnima u lokalnoj samoupravi na daljim aktivnostima. Ukupna vrednost projekta za četiri grada je oko osam miliona eura. U okviru projekta “Razvoj privatnog sektora” u Trsteniku smo sa dva prerađivača malina napravili model podrške nezaposlenim mladima da započnu sopstvenu proizvodnju. Pružamo finansijsku i savetodavnu podršku kako bi se mladi proizvođači plasirali na tržištu. Sličan model smo primeni i u Brusu, u oblasti pčelarstva. U Trsteniku i u Brusu smo  testirali još jedan novi model finansiranja projekata u tradicionalnoj proizvodnji putem visoko osiguranih i obezbeđenih pozajmica.

Zajedno sa UNICEF-om u tri kruševačke škole sprovodimo i aktivnosti kroz Zajednički program uključivanja Roma i marginalizovanih grupa u okviru projekta “Smanjenje rizika od nepogoda” gde  školsku decu suočavamo sa rizicima  i adekvatnim ponašanjem u hitnim slučajevima, situacijama elementarnih nepogoda i drugih iznenadnih i neočekivanih okolnosti.

*Da li su novčana sredstva jedini oblik bilateralne podrške koju će Švajcarska pružiti Republici Srbiji kroz novu Strategiju saradnje?

Iako govorimo o značajnim sredstvima, u pitanju je 95 miliona evra, radujemo se što to nije jedini oblik bilateralne donatorske saradnje koju ćemo ostvariti. Kroz iskustvo, ekspertizu, transfer znanja i promociju naših vrednosti nastojimo da dodatno ojačamo finansijska ulaganja u Srbiju. Za nas kao Švajcarsku od izuzetnog je značaja napredak institucija, stalno poboljšanje i jačanje građanske participacije u procesu donošenja odluka, razvijanje kulture zajedništva, tolerancije, suživota svih društvenih grupa, uključivanje građana u ekonomske tokove, razvoj dualnog obrazovanja i jačanje lokalne zajednice.  Naše opredeljenje u međunarodnoj saradnji, pod čiji okvir ulazi i saradnja sa Srbijom, zasnovano je na tri temeljna principa: svet bez siromaštva, globalni mir i održivi razvoj. Unutar tog okvira planirane su sve predstojeće aktivnosti u okviru nove Švajcarske strategije saradnje sa Srbijom za period 2018 – 2021. godine.

Ostale vesti

back-to-top