CVP pita: Ko štiti Radoicu Milosavljevića i gde su bankarske garancije?

Postavljeno: 17.01.2016

Centar za vladavinu prava (CVP) raspolaže pouzdanim informacijama da Radoica Milosavljević iz Kruševca, kontraverzni kupac osam državnih medija, sa nepoznatim poreklom kapitala, nije u ugovorenom roku ispunio obavezu iz kupoprodajnih ugovora koje je potpisao sa Agencijom za privatizaciju, jer nije dostavio sve bankarske garancije za dobro izvršenje posla!

Kupoprodajni ugovori sa Milosavljevićem potpisani su još 15. oktobra prošle godine i on je bio dužan da bankarsku garanciju za svaki ugovor dostavi Agenciji za privatizaciju u roku od pet radnih dana od dana potpisivanja ugovora, ali on taj rok nije nakon proteka dva meseca nije ispoštovao.

Vrednost prve grupe bankarskih garancija sa rokom važenja od petnaest meseci, koje je Radojica Milosavljević trebalo da dostavi Agenciji za privatizaciju je sledeća: 40.000 evra za RTV Pančevo, 150.000 evra za Radio televiziju Kragujevac, 30.000 evra za RTV Caribrod Dimitrovgrad, 30.000 evra za Televiziju Požega, 15.000 evra za RTV Brus, 14.000 evra za Radio televiziju Kruševac, 6.500 evra za Televiziju Pirot i 1.500 evra za Centar za informisanja Novi Kneževac. Dakle, kumulativno posmatrano reč je o garancijama čija je vrednost 287.000 evra.

Centar za vladavinu prava (CVP) postavlja pitanje Ministarstvu privrede, Agenciji za privatizaciju i Ministarstvu kulture i informisanja da li će ovim povodom preuzetni konkretne mere raskida ugovora ili će progledati kroz prste Milosavljeviću?

Prema pouzdanim informacijama Radoica Milosavljević je tek 13. januara od Agencije za prvatizaciju zatražio prolongiranje obaveze dostavljanja bankarskih grancija za još 90 dana.

Takav zahtev u uslovima predizborne atmosfere naročito pogoduje političarima koje teže da uspostave potpunu kontrolu nad lokalnim medijima.

Ukoliko politički establišment Vlade Republike Srbije podrži zahtev Milosavljevića time se šalje poruka investitorima da nisu svi jednaki pred zakonom i proizvodi se pravna nesigurnost sa dalekosežnim posledicama po privredni i pravni sistem. Investitori očekuju jednak tretman države i sigurnost njihove investicije u Srbiji i Radoica Milosavljević ne sme biti izuzetak, ma koja politička stranka ili stajala iz njega.

Bankarskim garancijama kupac medija garantuje da neće otuđiti imovinu privatizovanih medija, da će realizovati investiciono ulaganje, održati kontinuitet poslovanja, poštovati socijalni program i isplaćivati zarade zaposlenima. Radoica Milosavljević je, od dana kada je potpisao ugovore, preuzeo obavezu da za sve vreme trajanja kontrole ugovora sukcesivno dostavlja Agenciji za privatizaciju neopozive i bezuslovne bankarske garancije za dobro izvršenje poslova, naplative na prvi poziv i izdate u korist Agencije za privatizaciju.

Centar za vladavinu prava podseća javnost da nedostavljanje bankarskih garancija u roku koji je definisan ugovorom za posedicu povlači raskid ugovora o privatizaciji medija. Ukoliko su svi ugovori i dalje na snazi, a gospodin Radoica Milosavljević nije bio u stanju da u roku od pet radnih dana od dana potpisivanja ugovra obezbedi potrebne garancije banke, iako je na licitacijama uvestvovao još u avgustu prošle godine, onda neko od nadležnih institucija mora javnosti da objasni kako je to moguće.

Izvor: UNS

Ostale vesti

back-to-top