Analiza položaja medija u Okrugu: Profesija koja jedva opstaje!

Postavljeno: 27.09.2022

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac predstavio je rezultate projekta „Ekonomski položaj i sloboda medija u Rasinskom okrugu”, koji se bavio analizom trenutnog ekonomskog stanja medija, socio-ekonomskim položajem i statusom zaposlenih u medijima u Okrugu, te izvorima finansiranja i stepena slobode u odnosu na ekonomske parametre delovanja.

– Cilj je bio da se kroz analizu više faktora, koji utiču na rad medija i novinara, sagleda povezanost medijskih sloboda i uređivačke politike i da se vidi u kakvim uslovima mediji u Rasinskom okrugu rade – rekao je predsednik Upravnog odbora CINK-a, Slaviša Milenković.

U dvomesečnom periodu, analizirani su sadržaji osam medija iz Rasinskog okruga, potom sredstva dobijena na konkursima za sufinansiranje medijskih projekata od javnog značaja te prisutnost oglašivača. U cilju kreiranja celovite slike, urađene su ankete i intervjui sa novinarima, urednicima i menadžerima medija.

– Činjenica je da je ovo profesija koja u ovom okrugu jedva opstaje. U velikoj meri zavisi od davanja iz budžeta, a samim tim je i sloboda medija u velikoj meri ograničena – naveo je, između ostalog, Milenković.

Naime, analiza je pokazala da većinu svojih prihoda, od 50 odsto do čak 99 odsto mediji iz Rasinskog okruga ostvaruju na konkursima lokalnih samouprava i Ministarstva kulture i informisanja.

– To utiče na uređivačku politiku. Čak 78 odsto objavljenih priloga odnosi se na aktivnosti lokalnih funkcionera, direktora javnih preduzeća, ustanova i državnih funkcionera. Opozicione stranke, organizacije civilnog društva, marginalizovane i neformalne grupe, građanski aktivisti, dobijaju jako malo prostora u lokalnim medijima. Postoje izuzeci, poput novina „Grad” – istakao je on.

Istraživanje pokazuje da je skoro dve trećine medija, odnosno njih 20 od ukupno 29, u stopostotnom privatnom vlasništvu, dok je manje od šestine, odnosno njih pet u vlasništvu udruženja građana. Zanimljivo je da je više od petine registrovanih medija u vlasništvu jednog čoveka, Radoice Milosavljevića, koji poseduje još nekoliko medija u Srbiji.

Jedan od važnih zaključaka je da lokalne samouprave iz Rasinskog okruga, za sufinansiranje projekata od javnog interesa iz oblasti javnog informisanja, godišnje izdvajaju manje od jedan odsto budžeta, što je daleko ispod minimuma od dva odsto, što je preporuka Udruženja novinara Srbije i još nekih organizacija.

Analiza je pokazala da na konkursima lokalnih samouprava većinu sredstava dobijaju lokalni mediji ili mediji iz Okruga, te da kao regionalna medijska kuća dominira RTK (Radio televizija Kruševac). Specifičan primer „lokalpatriotizma”, dodao je Milenković, uočljiv je u Trsteniku gde je do sada 93,47 odsto sredstava pripalo jednoj medijskoj kući, lokalnoj RTV Trstenik, koja ima televiziju, radio i internet portal.

– Udeo prihoda od marketinga (oglašivača) u ukupnim prihodima medija iz Rasinskog okruga je izuzetno mali. Većina ima malo reklama, a to su po strukturi reklame javnih preduzeća, ustanova ili nekih preduzeća koja su povezana ili sa lokalnim vlastima ili vlasnicima medija. Broj oglašivača van Rasinskog okruga je zanemarljiv, što možemo posmatrati na različite načine. Sa jedne strane, struktura privrede u Rasinskom okrugu je takva da imamo dosta kompanija sa strane koje nisu zainteresovane za lokalne medije. Sa druge strane, očigledno je da takozvani „mali privrednici” nisu previše zainteresovani za oglašavanje – naveo je Milenković.

Anektiranje je pokazalo da najveći problem zaposlenih u ovom sektoru predstavljaju „nizak društveni ugled i status profesije” i „niske plate”. Najviše medija ima manje od desetoro zaposlenih. Iako vlasnici podržavaju potpisivanje granskog kolektivnog ugovora samo u jednoj od šest anketiranih medijskih kuća postoji sindikat.

– Socio-ekonomski položaj novinara u Rasinskom okrugu je jako loš. Većina zaposlenih radi više od 40 sati nedeljno. Prema anketi koju smo radili, primanja su redovna, ali se najčešće kreću od 40.000 do 50.000 dinara neto, što je za 25 odsto do 40 odsto manje od neto primanja na nivou Okruga. Većina novinara ima regulisan radni status, ali niko od anketiranih nije član sindikata – dodao je on.

Kako navodi gotovo polovina vlasnika medija, najveći pritisak vrše političari, a novinari ističu da zbog zatvorenosti institucija teško dobijaju informacije.

Milenković je istakao da do sada nije rađena ovakva analiza stanja u medijskom sektoru u Rasinskom okrugu, a veruje da će ovi rezultati i zaključci biti zanimljivi svim medijima.

-Plan je da brošuru u PDF formatu distribuiramo drugim medijskim organizacijama i udruženjima novinara, kako bi oni stekli uvid u stanje medijskih sloboda i socio-ekonomskog položaja novinara u Okrugu – naveo je on.

Inače, projekat „Ekonomski položaj i sloboda medija u Rasinskom okrugu” se realizuje u okviru Programa malih medijskih grantova, koji finansira Ambasada SAD a administrira Media&Reform Centar Niš.

J.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale vesti

back-to-top