Lokalna akcija protiv rodnih stereotipa i seksizma u medijima – Rodni reflektor za mlade

Postavljeno: 05.11.2021

Informisanje mladih i njihovo aktivno učešće u borbi protiv rodnih stereotipa su cilj zajedničkog projekta Edukativnog centra Kruševac i Centra za istaživačko novinarstvo KruševacPress

U prvom delu projekta Edukativni centar, mapiraće lokalne medije, kako tradicionalne tako i socijalne, a potom sprovesti istraživanje o tome kako se piše i kakvi su izveštaji u kontekstu rodne ravnopravnosti i mladih. Potom će javnosti biti predstavljena saznanja do kojih su došli, saopšteno je na današnjoj konferenciji za medije.

U drugom delu projekta Edukativni centar će započeti rad sa lokalnim akterima, sa ciljem informisanja mladih o rezultatima istraživanja na temu rodne ravnopravnosti. To podrazumeva sve one koji rade sa mladima, kao i organizacije civilnog društva, kancelarije za mlade, obrazovne ustanove i lokalne samouprave tj. tela i savete koji su usmereni na rodnu ravnopravnost.

Planirali smo da u svakoj lokalnoj zajednici u Rasinskom okrugu organizujemo info sesije kako bismo sa mladima razgovaraili da vidimo koliko prepoznaju problem i da ih motivišemo da se aktivno uključe u borbu protiv rodnih stereotipa – istakla je Ana Tomić, predstavnica Edukativnog centra.

Portal KruševacPress, kao partnerska organizacija na projektu je sa aktivnostima počeo 1. oktobra radeći promotivnu kampanju po kruševačkim srednjim i višim školama za formiranje omladinske redakcije.

Naš cilj je bio da formiramo redakciju od petoro ljudi, za sad ih imamo desetoro zainteresovanih. To je iznad naših očekivanja i pokazuje da smo izabrali pravu temu za projekat – naglasio je Slaviša Milenković, glavni i odgovorni urednik KruševacPressa.

U naredna dva meseca sprovešće se obuka mladih koji su se prijavili da budu deo redakcije u ovom projektu, nakon kojih sledi serija od 20 tekstova koje će raditi mladi članovi redakcije Rodnog reflektora.

KruševacPress će u međuvremenu objaviti 12 istraživačkih, analitičkih i promotivnih tekstova koji se odnose na temu projekta. Takođe uspostavili smo vezu sa portalom iz Hrvatske koji se bavi tom problematikom. Smatramo da su primeri koji se javljaju u medijima u Hrvatskoj bliskiji našim nego onim koji se javljaju u zemljama zapadne Evrope – rekao je Milenković.

Projekat se realizuje u okviru programa Beogradske otvorene škole (BOŠ) „Mladi i mediji za demokratski razvoj“, a uz finansijsku podršku Kraljevine Švedske. Programom je dodeljeno 10 grantova za po dve organizacije (jedan medij i jedna organizacija civilnog društva). Za ovaj deo Srbije, jedini predstavnici su Edukativni centar i KruševacPress, dok su ostali grantovi „otišli“ na krajnji sever i jug zemlje.

Projekat traje osam meseci i završava se u maju naredne godine kada će biti održana završna konferencija za medije na kojoj će biti prikazani ostvareni rezultati.

L.S.

Ostale vesti

back-to-top