Ženske SOS organizacije protiv ministarske samovolje!

Postavljeno: 04.01.2019

Organizacije članice Mreže Žene protiv nasilja obratile su se pred kraj godine Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zbog najve da će uslugu nacionalnog SOS telefona od januara ove  godine pružati Zavod za zaštitu odojčadi i dece. Tražimo obrazloženje odluke da se pružanje usluge nacionalnog SOS telefona poveri pružaocu koji nikada nije pružao ovu specijalizovanu uslugu, niti ima ekspertizu u pružanju te usluge. Kao i da se odgovori na pitanje: zašto će pored već postojećih licenciranih pružalaca ova usluga biti poverena nelicenciranom pružaocu” navodi se u pismu upućenom Ministarstvu

Osamnaest ženskih organizacija koje su potpisnice ovog saopštenja ukazuju na to da Ministarstvo na ovaj način nastavlja sa ignorisanjem rada i ekspertize ženskih nevladinih organizacija koje u Srbiji pružaju uslugu SOS telefona od 1990. godine.

Upozoravamo da je ovakvo delovanje Ministarstva suprotno Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici kojim se obavezuje da obezbedi specijalizovane usluge i da prepozna, podstiče i podržava rad nevladinih organizacija u borbi protiv nasilja nad ženama. Posledice ministrove neodgovornosti i neznanja mogu da uskrate mogućnost ženama sa iskustvom nasilja da dobiju podršku od specijalizovanih ženskih organizacija u poverljivoj formi. Ako se usluga nacionalnog SOS telefona poveri javnoj službi kojom upravlja država, žene neće imati alternativu, a ni garanciju za anonimnu, poverljivu uslugu” stoji u saopštenju.

Mreža žena protiv nasilja podseća da su ženske organizacije tokom procesa uspostavljanja usluge nacionalnog SOS telefona “nebrojeno puta reagovale upozoravajući Ministarstvo na nejasnoće, nezakonitost i nepravilnosti konkursa”.

Ovaj proces dug je više od godinu dana i tokom njega su dva konkursa poništena, a jedan je obustavljen. Neozbiljnost ovog procesa, lutanja u tome na osnovu kog zakona se raspisuje konkurs, šta je predmet finansiranja, postavljanja licence kao uslova za prijavu na konkurs u momentu kada nije postojala ni procedura licenciranja za uslugu SOS telefona, namera da se odlukom Vlade suspenduje član jednog zakona, te najava da će pružanje usluge biti povereno nelicenciranom pružaocu bez ekspertize, dovode u sumnju razumevanje i sposobnost Ministarstva da implementira zakon(e) i međunarodne standarde i uspostavi zakonitu uslugu nacionalnog SOS telefona” zaključuje se u saopštenju.

Mreža apeluje na javnost, Vladu Republike Srbije, Potpredsednicu Vlade Republike Srbije i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija i zahteva da se “zaustavi samovolja ministra i pokušaji korupcije”, a od Ministarstva traži da se striktno pridržava zakona i standarda propisanih za obezbeđivanje usluge nacionalnog SOS telefona, kao što su Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Zakon o socijalnoj zaštiti, Zakon o javnim nabavkama, Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite i Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite.

Potpisnice ovog saopštenja su organizacije Impuls Tutin, …Iz kruga – Vojvodina, organizacija za podršku ženama sa invaliditetom Novi Sad, Udruženja Femina Smederevska Palanka, Oaza sigurnosti Kragujevac, SOS Ženski centar Novi Sad, Udruženje Romkinja „Osvit“ Niš, Žene za mir Leskovac, Udruženje žena Peščanik Kruševac, Atina Beograd, Odbor za ljudska prava, SOS telefon Vranje, Ženski centar Užice, Akcija protiv trgovine ljudima ASTRA Beograd, Viktimološko društvo Srbija Beograd, Udruženje Fenomena Kraljevo, Centar za prava žena u Vršcu, SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Vlasotince, Kulturni centar DamaD Novi Pazar i Autonomni ženski centar Beograd.

Ostale vesti

back-to-top